Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 27,4 -3,9 42 49 -7 42 44
Høyre 22,4 25,0 -2,6 40 45 -5 39 37
Frp 8,7 15,2 -6,5 15 27 -12 15 15
SV 8,8 6,0 2,8 16 11 5 16 15
Sp 17,9 10,3 7,6 34 19 15 36 36
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 2
Venstre 2,2 4,4 -2,2 1 8 -7 1 1
MDG 6,5 3,2 3,3 11 1 10 11 11
Rødt 4,7 2,4 2,3 8 1 7 8 8
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 2 2 0 0 1+1 1 0
Oslo 5 5 1 3 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 1 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,627334 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,602340 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,527838 Mandat tildelt
4 Frp Troms 0,522016 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,516051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Buskerud 0,512363 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,511578 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,499839 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,481235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,477672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Telemark 0,473278 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,466081 Mandat tildelt
14 MDG Oslo 0,454011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,451957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Nordland 0,450703 Mandat tildelt
17 MDG Akershus 0,445174 Mandat tildelt
18 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
19 Frp Hordaland 0,432054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,420576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,420265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Finnmark 0,411730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,408630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hedmark 0,402823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Møre og Romsdal 0,399958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,383868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,378595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,370665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,367991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hedmark 0,366385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Finnmark 0,366085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Telemark 0,362146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,362031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,357816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,357699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Vestfold 0,353453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oppland 0,350553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Nordland 0,348220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,346133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Troms 0,343893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,340545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,339915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,338664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,336584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,334087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Østfold 0,333292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,323575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Østfold 0,314559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Akershus 0,310354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,306285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Møre og Romsdal 0,302743 Mandat tildelt
57 Ap Oppland 0,301198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vest-Agder 0,301091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,299294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Møre og Romsdal 0,297742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Aust-Agder 0,296869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,295770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Rogaland 0,293197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Rogaland 0,292348 Mandat tildelt
66 MDG Vest-Agder 0,289386 Mandat tildelt
67 Ap Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,285165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Akershus 0,278811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,274211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,273720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nord-Trøndelag 0,263307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Møre og Romsdal 0,256484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,249585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vest-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,235853 Mandat tildelt
83 Ap Nord-Trøndelag 0,234977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Buskerud 0,231326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Aust-Agder 0,229437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Akershus 0,227180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Troms 0,222851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Aust-Agder 0,218491 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Vestfold 0,217655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,210890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,205488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Buskerud 0,202211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vestfold 0,193385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Aust-Agder 0,173444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Finnmark 0,172505 Mandat tildelt
100 SV Finnmark 0,172128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Sogn og Fjordane 0,170106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,168090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Oppland 0,163871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Vest-Agder 0,163390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Aust-Agder 0,155798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,148054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Nord-Trøndelag 0,141906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,132931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,127573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,120692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,074406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,072897 Mandat tildelt