Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,5 27,4 -3,9 42 49 -7 42 43
Høyre 22,4 25,0 -2,6 39 45 -6 39 38
Frp 8,7 15,2 -6,5 15 27 -12 15 15
SV 8,8 6,0 2,8 15 11 4 16 15
Sp 17,9 10,3 7,6 36 19 17 36 36
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 2
Venstre 2,2 4,4 -2,2 1 8 -7 1 1
MDG 6,5 3,2 3,3 11 1 10 11 11
Rødt 4,7 2,4 2,3 8 1 7 8 8
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1+1 1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 1 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,627334 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,602340 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,527838 Mandat tildelt
4 Frp Troms 0,522016 Mandat tildelt
5 R Sør-Trøndelag 0,516051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Østfold 0,511578 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,499839 Mandat tildelt
9 H Nordland 0,481235 Mandat tildelt
10 H Rogaland 0,477672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Telemark 0,473278 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,473150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Møre og Romsdal 0,457095 Mandat tildelt
14 R Nordland 0,450703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Oslo 0,441550 Mandat tildelt
16 SV Vestfold 0,434109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Buskerud 0,432680 Mandat tildelt
18 Frp Hordaland 0,432054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,430116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oppland 0,420664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,413054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Finnmark 0,411730 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oppland 0,406396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,403255 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hedmark 0,402823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Akershus 0,395710 Mandat tildelt
28 H Buskerud 0,384668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,370665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Telemark 0,362146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
32 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,348623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Nordland 0,348220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Møre og Romsdal 0,345992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,340545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,340276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,338022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,334087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Østfold 0,333292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,327915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,323575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,306285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,299502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,299294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Aust-Agder 0,296869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Rogaland 0,293197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Rogaland 0,292348 Mandat tildelt
53 MDG Vest-Agder 0,289386 Mandat tildelt
54 MDG Troms 0,285165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Oppland 0,283023 Mandat tildelt
56 Frp Akershus 0,275870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,273720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,264372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,263307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,249398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,233836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Buskerud 0,231098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,229437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Rogaland 0,223183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,222851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Vestfold 0,217655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,205488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Akershus 0,201938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Oppland 0,196645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Buskerud 0,195186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,193385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Møre og Romsdal 0,192103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,173444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,172505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,172128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,171648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,170106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,163390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Aust-Agder 0,155798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hedmark 0,148054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Nord-Trøndelag 0,141906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sogn og Fjordane 0,136645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,132931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,127573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,120692 Mandat tildelt
94 R Sogn og Fjordane 0,074406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,072897 Mandat tildelt