Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 27,4 -4,0 41 49 -8 41 44
Høyre 25,8 25,0 0,8 46 45 1 45 44
Frp 12,0 15,2 -3,2 21 27 -6 21 20
SV 6,9 6,0 0,9 12 11 1 12 12
Sp 14,6 10,3 4,3 26 19 7 29 27
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 2 3
Venstre 2,4 4,4 -2,0 2 8 -6 1 1
MDG 5,6 3,2 2,4 10 1 9 10 10
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 8
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 2 1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,640696 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,606251 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,587078 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,576879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Sogn og Fjordane 0,575694 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,569584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,527041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oppland 0,483548 Mandat tildelt
9 R Oslo 0,475998 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,470653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,460289 Mandat tildelt
12 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,450034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,442132 Mandat tildelt
15 Frp Akershus 0,428076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,426928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Nordland 0,422065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,418784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,418479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Møre og Romsdal 0,410691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Finnmark 0,404945 Mandat tildelt
22 Frp Rogaland 0,404411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,401762 Mandat tildelt
26 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
27 SV Hedmark 0,393461 Mandat tildelt
28 MDG Oslo 0,391147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nord-Trøndelag 0,389961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,384791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Akershus 0,383541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,372689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Finnmark 0,364509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,364367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Østfold 0,360602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,360489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Rogaland 0,356300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,356172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,352769 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Rogaland 0,350115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,344717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Troms 0,342429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,340667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Østfold 0,340405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,340375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,338465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,332563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Buskerud 0,326162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,319067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,315270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,313603 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Østfold 0,313216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vestfold 0,304528 Mandat tildelt
66 MDG Hordaland 0,303335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Nordland 0,299996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,299917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vest-Agder 0,299804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,299797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Rogaland 0,298561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,287465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,287257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Vestfold 0,286853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Oslo 0,286454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Telemark 0,283946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Østfold 0,280171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Buskerud 0,276913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Telemark 0,273044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,265530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,264265 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,260828 Mandat tildelt
91 Sp Møre og Romsdal 0,256712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Møre og Romsdal 0,255398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,249319 Mandat tildelt
95 SV Vest-Agder 0,245951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,245690 Mandat tildelt
97 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Akershus 0,232004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Troms 0,227627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Vestfold 0,222243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Telemark 0,217601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Ap Aust-Agder 0,217565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nordland 0,213981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Telemark 0,213489 Mandat tildelt
108 Ap Sogn og Fjordane 0,209988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Buskerud 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Oppland 0,203180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 H Nord-Trøndelag 0,202658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Hedmark 0,201438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Finnmark 0,197726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Hedmark 0,185221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 R Møre og Romsdal 0,171662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Oppland 0,167373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Hedmark 0,151210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Finnmark 0,148655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Vest-Agder 0,135754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Aust-Agder 0,134216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Nord-Trøndelag 0,130276 Mandat tildelt
129 R Finnmark 0,123262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Nord-Trøndelag 0,122268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,117717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,075999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 R Aust-Agder 0,074472 Mandat tildelt