Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 26,3 -2,9 42 48 -6 45 42
Høyre 24,7 20,4 4,3 42 36 6 41 42
Frp 11,2 11,6 -0,4 19 21 -2 18 19
SV 6,7 7,6 -0,9 12 13 -1 11 12
Sp 17,7 13,5 4,2 35 28 7 36 36
KrF 3,4 3,8 -0,4 3 3 0 3 3
Venstre 2,5 4,6 -2,1 2 8 -6 1 1
MDG 4,0 3,9 0,1 7 3 4 7 7
Rødt 4,1 4,7 -0,6 7 8 -1 7 7
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 6 1 2+1 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,614954 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,607222 Mandat tildelt
3 MDG Hordaland 0,598820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Rogaland 0,583842 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,514385 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,502667 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,500242 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,487427 Mandat tildelt
9 SV Troms 0,474167 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,442196 Mandat tildelt
11 R Sør-Trøndelag 0,438782 Mandat tildelt
12 MDG Sør-Trøndelag 0,437944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Vest-Agder 0,430140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Østfold 0,426298 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,419822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Rogaland 0,419426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Finnmark 0,417721 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,417532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oppland 0,413537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,405107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,398971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hordaland 0,388570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,386248 Mandat tildelt
24 Frp Aust-Agder 0,383686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Nordland 0,376315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,374635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,366736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,365737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,364858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,363674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,362376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,361050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,359931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,358541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,345817 Mandat tildelt
36 H Finnmark 0,331734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,328013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Oslo 0,327064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,326168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,318229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,317236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,313119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,309435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,300229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,297989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,297047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,276189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,275460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,272588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Oslo 0,272502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sogn og Fjordane 0,269015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,268393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,257029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,252650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,249362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,245280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,244727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sør-Trøndelag 0,240016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,239663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vestfold 0,237649 Mandat tildelt
64 SV Vest-Agder 0,234099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Vestfold 0,230615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,225416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Finnmark 0,217223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,211337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Buskerud 0,209897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Troms 0,208607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,204004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Møre og Romsdal 0,202015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Telemark 0,201837 Mandat tildelt
75 SV Nord-Trøndelag 0,200827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Nordland 0,189767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hedmark 0,175365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Finnmark 0,174538 Mandat tildelt
80 MDG Vest-Agder 0,160678 Mandat tildelt
81 SV Sogn og Fjordane 0,155697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,155482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Aust-Agder 0,145591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,142865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,138519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,137521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Oppland 0,117676 Mandat tildelt
90 R Sogn og Fjordane 0,104426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Aust-Agder 0,097152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,092861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,091365 Mandat tildelt