Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 27,4 -4,0 42 49 -7 42 41
Høyre 24,7 25,0 -0,3 43 45 -2 44 43
Frp 11,2 15,2 -4,0 20 27 -7 20 20
SV 6,7 6,0 0,7 12 11 1 12 12
Sp 17,7 10,3 7,4 34 19 15 34 36
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 2 2
Venstre 2,5 4,4 -1,9 2 8 -6 1 1
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 4,1 2,4 1,7 7 1 6 7 7
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5 1+1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,623364 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,594538 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,562864 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,551165 Mandat tildelt
6 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,518583 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,451290 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,450591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,450158 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,445592 Mandat tildelt
12 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,408725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Oslo 0,406581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,399545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Finnmark 0,393225 Mandat tildelt
19 R Nordland 0,393189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,392245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,390526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,390110 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,389504 Mandat tildelt
24 Frp Møre og Romsdal 0,383303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Aust-Agder 0,382225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hedmark 0,382048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,377449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,375515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,371145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,368384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,356798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,353793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,344468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,338953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,335186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,333731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,330513 Mandat tildelt
39 H Telemark 0,330023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,326139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,323506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Møre og Romsdal 0,304505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,297797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Oslo 0,279394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,275687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,275207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,275004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Akershus 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,258471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,257834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,255022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vestfold 0,248957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,238819 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Buskerud 0,232992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Troms 0,224004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,219018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Hordaland 0,216663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,210341 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,203096 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Troms 0,194411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,194020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vestfold 0,189869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Møre og Romsdal 0,186333 Mandat tildelt
74 R Telemark 0,179266 Mandat tildelt
75 MDG Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
76 Frp Finnmark 0,176686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Buskerud 0,176430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Møre og Romsdal 0,146608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,145161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,142949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,132040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,129120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,115943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,111250 Mandat tildelt
89 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,095869 Mandat tildelt