Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 26,3 -2,9 44 48 -4 46 44
Høyre 24,6 20,4 4,2 46 36 10 45 46
Frp 10,0 11,6 -1,6 19 21 -2 19 19
SV 9,8 7,6 2,2 18 13 5 18 18
Sp 10,7 13,5 -2,8 20 28 -8 20 20
KrF 3,4 3,8 -0,4 2 3 -1 2 2
Venstre 5,1 4,6 0,5 9 8 1 9 10
MDG 3,3 3,9 -0,6 2 3 -1 1 1
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 4,8 3,6 1,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4+1 6 2 2 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 3 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 0 1 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3+1 5 2 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Møre og Romsdal 0,564962 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,506405 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,505808 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Vestfold 0,479786 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,474143 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,471026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oslo 0,462000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Akershus 0,460296 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,458485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Akershus 0,455629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
13 Frp Hedmark 0,435209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,435056 Mandat tildelt
15 Ap Hordaland 0,433949 Mandat tildelt
16 Ap Oslo 0,432111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Oslo 0,422874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Akershus 0,418362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,415841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,410251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vest-Agder 0,409185 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,403467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Troms 0,403301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Telemark 0,392581 Mandat tildelt
25 Sp Hordaland 0,391420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Østfold 0,380343 Mandat tildelt
27 Frp Rogaland 0,375284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,370700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oppland 0,369244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,360903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,358984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,358478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,357943 Mandat tildelt
34 Sp Rogaland 0,357540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,354316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Buskerud 0,353919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,351082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,342375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Rogaland 0,342103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,341740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,341013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Finnmark 0,330400 Mandat tildelt
43 Frp Oslo 0,327442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,326551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Akershus 0,324709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Møre og Romsdal 0,323139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Aust-Agder 0,321622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,317780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,315946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Akershus 0,314656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,312170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,310499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vest-Agder 0,308644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,304494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,298233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Buskerud 0,298113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,295843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,293725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Østfold 0,291216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vestfold 0,288640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Rogaland 0,284656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Buskerud 0,282114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,279564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nord-Trøndelag 0,276294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,275797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Møre og Romsdal 0,275066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Telemark 0,274863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,271474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nordland 0,268868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,266660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Buskerud 0,266513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Møre og Romsdal 0,266058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Østfold 0,261056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vestfold 0,259559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,257038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,255987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,252112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Møre og Romsdal 0,251653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Oppland 0,251636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
84 Frp Buskerud 0,245957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,245076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Aust-Agder 0,244293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Telemark 0,241203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,240215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hordaland 0,240170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Nord-Trøndelag 0,239396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Sogn og Fjordane 0,235849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,231187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Møre og Romsdal 0,227956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Sogn og Fjordane 0,227747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,225073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Finnmark 0,223687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Sør-Trøndelag 0,222644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Nordland 0,220580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Aust-Agder 0,218622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Telemark 0,217539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Vestfold 0,213986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,212941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Hedmark 0,209605 Mandat tildelt
107 R Finnmark 0,208604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Østfold 0,207837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Oppland 0,205765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Vest-Agder 0,201906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Troms 0,201255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Finnmark 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Vest-Agder 0,188686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Oppland 0,185838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Telemark 0,182145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Hedmark 0,176026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Sør-Trøndelag 0,174811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Nord-Trøndelag 0,170766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Sogn og Fjordane 0,166071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Nord-Trøndelag 0,164346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Hedmark 0,152487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Troms 0,137256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Oppland 0,133031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,125890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Sogn og Fjordane 0,124770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 Frp Finnmark 0,124328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Aust-Agder 0,116108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Sogn og Fjordane 0,114236 Mandat tildelt
130 Frp Aust-Agder 0,114179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,107769 Mandat tildelt
132 V Nord-Trøndelag 0,089976 Mandat tildelt