Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 26,3 -2,9 43 48 -5 45 44
Høyre 24,5 20,4 4,1 44 36 8 42 43
Frp 12,4 11,6 0,8 21 21 0 21 21
SV 8,5 7,6 0,9 14 13 1 14 14
Sp 11,3 13,5 -2,2 19 28 -9 20 19
KrF 5,3 3,8 1,5 9 3 6 9 9
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,2 3,9 -0,7 2 3 -1 1 1
Rødt 5,6 4,7 0,9 9 8 1 9 10
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 6 2 1 1 0+1 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 3 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 2 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 2 2 1 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,635742 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,572844 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,520295 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,514138 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,513991 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,500723 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,497436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Møre og Romsdal 0,490014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,483503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,465356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hedmark 0,458035 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,457830 Mandat tildelt
13 SV Akershus 0,454852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,441824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,438729 Mandat tildelt
17 R Østfold 0,434649 Mandat tildelt
18 Sp Vest-Agder 0,432105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vestfold 0,416134 Mandat tildelt
20 Sp Hordaland 0,413366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,406031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,404914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,402649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,402030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,400716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,383871 Mandat tildelt
27 Sp Sør-Trøndelag 0,379120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Rogaland 0,377594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,373326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,373117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Oslo 0,372196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,365550 Mandat tildelt
33 Frp Østfold 0,361104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,346654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,342575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,341266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,340522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,339667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,338516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,329912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vest-Agder 0,322878 Mandat tildelt
42 Sp Nord-Trøndelag 0,321578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Vestfold 0,314981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,314951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,314830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,311526 Mandat tildelt
47 SV Oppland 0,310457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,304979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Sør-Trøndelag 0,304507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,297864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,296962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,295777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,292713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Rogaland 0,292343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Buskerud 0,286664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Troms 0,284921 Mandat tildelt
57 Sp Nordland 0,283947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,281606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,279972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,276451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,276065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Møre og Romsdal 0,275878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Telemark 0,275668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Finnmark 0,275607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sør-Trøndelag 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Troms 0,266242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,265339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,254792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,246892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,243345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hedmark 0,239518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Finnmark 0,238360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,237702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,233972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Telemark 0,229732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,226581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,225862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,219328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oppland 0,217300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,212574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,212394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Finnmark 0,204841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,200518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sør-Trøndelag 0,199775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,197497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,189162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,187832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,184689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Østfold 0,180264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Hedmark 0,179882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,178130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sogn og Fjordane 0,161110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,155161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,154153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Sogn og Fjordane 0,142602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,141596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Hedmark 0,136436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,134560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Aust-Agder 0,132695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,125674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,117372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,111082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,108706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,100802 Mandat tildelt
111 V Aust-Agder 0,095101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,092758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,079381 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,056537 Mandat tildelt