Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 27,4 -4,0 44 49 -5 42 42
Høyre 22,1 25,0 -2,9 38 45 -7 38 39
Frp 11,3 15,2 -3,9 20 27 -7 21 20
SV 8,5 6,0 2,5 15 11 4 15 15
Sp 15,8 10,3 5,5 30 19 11 32 31
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 2,8 4,4 -1,6 2 8 -6 1 1
MDG 5,0 3,2 1,8 9 1 8 9 9
Rødt 5,9 2,4 3,5 10 1 9 10 11
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0
Oslo 5 4 1 3 0 0 1 2 3+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 0 0 1+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,647836 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,565790 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,541299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Hedmark 0,523212 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,515065 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,508057 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,498805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,494931 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,494118 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,493128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,492748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,484712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oppland 0,455346 Mandat tildelt
15 Frp Oslo 0,449577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Akershus 0,448859 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,447584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,446968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vestfold 0,419316 Mandat tildelt
20 R Østfold 0,418406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,417915 Mandat tildelt
22 Frp Akershus 0,403113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Møre og Romsdal 0,386732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,386335 Mandat tildelt
25 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Rogaland 0,367001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,366547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,355444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Telemark 0,349758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,349245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,342434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,336705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,332079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oppland 0,327097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,326386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Sør-Trøndelag 0,326344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Østfold 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Vest-Agder 0,302957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,302185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,300457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,297270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,295285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,291807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Buskerud 0,291206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Akershus 0,285181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,284872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nord-Trøndelag 0,284527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,279785 Mandat tildelt
54 R Vestfold 0,273183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Hordaland 0,270833 Mandat tildelt
57 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Nordland 0,267866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nordland 0,263606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,262494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,257983 Mandat tildelt
63 R Buskerud 0,253865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,246237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,246060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Rogaland 0,241061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,238022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Møre og Romsdal 0,232868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,225998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Vest-Agder 0,222574 Mandat tildelt
73 Frp Sogn og Fjordane 0,220949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Troms 0,219392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,212223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Møre og Romsdal 0,211005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Oppland 0,205714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,204920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,190622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,189564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,185817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,181429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,178262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,167516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,166857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,151533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,132720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,128535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,119859 Mandat tildelt
92 MDG Nord-Trøndelag 0,109159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,105115 Mandat tildelt