Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 27,4 -4,0 43 49 -6 42 43
Høyre 22,1 25,0 -2,9 39 45 -6 38 40
Frp 11,3 15,2 -3,9 20 27 -7 21 20
SV 8,5 6,0 2,5 15 11 4 15 15
Sp 15,8 10,3 5,5 30 19 11 32 29
KrF 3,0 4,2 -1,2 1 8 -7 1 1
Venstre 2,8 4,4 -1,6 1 8 -7 1 1
MDG 5,0 3,2 1,8 9 1 8 9 9
Rødt 5,9 2,4 3,5 11 1 10 10 11
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Oslo 5 4 1 2+1 0 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 0 0 1+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,647836 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,565790 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,541299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Hedmark 0,523212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,515065 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,508057 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,498805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Østfold 0,494118 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,493128 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,484712 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,471431 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,466814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,446968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Møre og Romsdal 0,441526 Mandat tildelt
16 Frp Oslo 0,425915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,419316 Mandat tildelt
18 R Østfold 0,418406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,398986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,397852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,395919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oppland 0,392516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,379519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Rogaland 0,367001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,366547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,358323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Telemark 0,349758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,347552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,343380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,341962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,336705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,333493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Buskerud 0,332807 Mandat tildelt
36 MDG Oslo 0,330864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nordland 0,326386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,326344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Østfold 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Akershus 0,304386 Mandat tildelt
43 SV Vest-Agder 0,302957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,302185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,297270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Oppland 0,295484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,295285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Buskerud 0,290131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,284872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nord-Trøndelag 0,284527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Troms 0,279785 Mandat tildelt
52 R Vestfold 0,273183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Vestfold 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hordaland 0,270833 Mandat tildelt
55 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,267866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,266135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,265188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nordland 0,263606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,262494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,257983 Mandat tildelt
63 R Akershus 0,253494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,251172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Oppland 0,246857 Mandat tildelt
66 H Vest-Agder 0,246060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Møre og Romsdal 0,241149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Rogaland 0,241061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Troms 0,238022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,225998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Vest-Agder 0,222574 Mandat tildelt
73 Frp Sogn og Fjordane 0,220949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Troms 0,219392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Oppland 0,217714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,212223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Telemark 0,204920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,190622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sogn og Fjordane 0,189564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Buskerud 0,188545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hedmark 0,185817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oppland 0,182138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,178262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,167516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,166857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,151533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Finnmark 0,132720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,128535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,119859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,109159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,105115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,093382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,091515 Mandat tildelt