Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,4 26,3 -2,9 42 48 -6 46 44
Høyre 20,5 20,4 0,1 36 36 0 36 36
Frp 10,0 11,6 -1,6 18 21 -3 17 17
SV 9,4 7,6 1,8 17 13 4 16 16
Sp 14,0 13,5 0,5 28 28 0 28 28
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 2 3
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 4,3 3,9 0,4 8 3 5 7 8
Rødt 5,4 4,7 0,7 9 8 1 9 9
Andre 4,9 3,6 1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 5 1 3+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 0 1 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 MDG Hordaland 0,643700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Sør-Trøndelag 0,577948 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,552405 Mandat tildelt
5 SV Møre og Romsdal 0,541897 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,495634 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,485161 Mandat tildelt
8 MDG Sør-Trøndelag 0,470826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Vestfold 0,460194 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,451539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,443143 Mandat tildelt
13 Frp Hedmark 0,435209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Nord-Trøndelag 0,426914 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Østfold 0,419133 Mandat tildelt
16 V Akershus 0,410958 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,410939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,409537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,382034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Telemark 0,376587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,375284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,369244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,358901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vest-Agder 0,357005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,351592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,348434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oppland 0,343347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,342538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Rogaland 0,336967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Sør-Trøndelag 0,336752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vest-Agder 0,328394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,327442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hordaland 0,327094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,326551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Akershus 0,324709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,310932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Akershus 0,308587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Finnmark 0,304748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Vestfold 0,303718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,302820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Akershus 0,301814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,300756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,298732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,291216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Nord-Trøndelag 0,281722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,279564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Buskerud 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nord-Trøndelag 0,276294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Finnmark 0,275299 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Troms 0,274728 Mandat tildelt
53 SV Rogaland 0,273039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Akershus 0,269975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Hordaland 0,266581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Møre og Romsdal 0,266067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,266058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Telemark 0,265814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,263286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Østfold 0,257746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vestfold 0,255472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Buskerud 0,254470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,248740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,246530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,245957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,240215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,235063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Hedmark 0,230972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Finnmark 0,229844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,226875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,226225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,222644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Troms 0,221767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sogn og Fjordane 0,218421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,213986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,213322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,209691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Oppland 0,204792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,204238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,204011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,203570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,201255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Østfold 0,199354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,190176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,188686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Vest-Agder 0,182410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,182145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,182124 Mandat tildelt
92 R Nord-Trøndelag 0,181099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Vest-Agder 0,172709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Hedmark 0,168834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Troms 0,162820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,153596 Mandat tildelt
97 H Sogn og Fjordane 0,138381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,137530 Mandat tildelt
99 R Sogn og Fjordane 0,137528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,135394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Aust-Agder 0,127956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Oppland 0,126544 Mandat tildelt
103 Frp Finnmark 0,124328 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
108 MDG Finnmark 0,099838 Mandat tildelt
109 MDG Aust-Agder 0,098200 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,097243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,081280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,081155 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,081051 Mandat tildelt