Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,3 26,3 -3,0 41 48 -7 45 42
Høyre 25,9 20,4 5,5 45 36 9 44 45
Frp 11,1 11,6 -0,5 19 21 -2 19 19
SV 9,1 7,6 1,5 16 13 3 15 16
Sp 14,7 13,5 1,2 29 28 1 27 29
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 3,3 4,6 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 5,0 3,9 1,1 9 3 6 9 9
Rødt 2,5 4,7 -2,2 1 8 -7 1 0
Andre 1,0 3,6 -2,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 2 2 0 1 1 0 0 0
Oslo 4 6 1 3 1 0 1 2+1 1 0 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Hordaland 3 4+1 2 2 2 1 0 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,547442 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,539384 Mandat tildelt
3 SV Møre og Romsdal 0,524634 Mandat tildelt
4 H Hordaland 0,519186 Mandat tildelt
5 SV Hedmark 0,490346 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,483793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Hedmark 0,483102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,469700 Mandat tildelt
9 SV Vestfold 0,445522 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,441594 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,440217 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,437817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hordaland 0,432092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,430265 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,428998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,419815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Møre og Romsdal 0,417629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,416564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oppland 0,409838 Mandat tildelt
20 MDG Oslo 0,408828 Mandat tildelt
21 Ap Nordland 0,408499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Troms 0,401575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,392836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Rogaland 0,391806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,382586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,380450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Aust-Agder 0,380223 Mandat tildelt
29 H Østfold 0,379977 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,378750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,377425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Rogaland 0,369114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,364565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,363466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,362465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,352795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Buskerud 0,352402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,340283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,332645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,332401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,325993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,323253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vest-Agder 0,317933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,316655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,311470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Oppland 0,310832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Finnmark 0,310520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,310318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Østfold 0,309172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Akershus 0,308412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vest-Agder 0,307329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nord-Trøndelag 0,306669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Østfold 0,299699 Mandat tildelt
56 MDG Vestfold 0,297072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,289603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vestfold 0,287406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,285820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Aust-Agder 0,282798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,273687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,272997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,272745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,270619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,269519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,264931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Rogaland 0,264317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,263766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Finnmark 0,260883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,257204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
76 MDG Hordaland 0,249496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,247127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
79 Ap Nord-Trøndelag 0,238373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,237520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Nordland 0,237208 Mandat tildelt
82 Ap Sogn og Fjordane 0,234835 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,227573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Troms 0,223403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Finnmark 0,221327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,221164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,217696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Troms 0,214684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,211462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,209451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,202181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,200812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,197722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Østfold 0,192996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Troms 0,189354 Mandat tildelt
98 MDG Telemark 0,178568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Sogn og Fjordane 0,174833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Finnmark 0,167042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hedmark 0,157438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Oppland 0,147120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
106 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Aust-Agder 0,114195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Sogn og Fjordane 0,094520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,094255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Finnmark 0,087038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Finnmark 0,053793 Mandat tildelt