Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,2 27,4 -4,2 43 49 -6 42 42
Høyre 26,5 25,0 1,5 46 45 1 46 46
Frp 17,4 15,2 2,2 30 27 3 32 31
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 13 13
Sp 10,6 10,3 0,3 19 19 0 19 19
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 4,3 2,4 1,9 8 1 7 7 8
Andre 0,1 1,8 -1,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0 1 0 0+1 0
Oslo 5 6 2 2+1 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,688451 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,623539 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
4 Frp Nord-Trøndelag 0,526563 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,472139 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,443371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Rogaland 0,439526 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,433226 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,431317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,426415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
15 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Mandat tildelt
16 Frp Rogaland 0,418853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,415359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Oslo 0,413537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Nordland 0,412361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Akershus 0,409159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,409050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,402875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,398193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,393578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Vestfold 0,386599 Mandat tildelt
30 H Vestfold 0,382800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,371047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,370339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Akershus 0,369762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Oppland 0,362765 Mandat tildelt
36 H Troms 0,362340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,357299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,349907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,348011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,340259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,336323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Nord-Trøndelag 0,334566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vest-Agder 0,332822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sør-Trøndelag 0,329017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vest-Agder 0,326779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,321094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Telemark 0,315536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Møre og Romsdal 0,310634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,301558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,295269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
63 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,277591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Finnmark 0,274487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,273335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,271428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,268566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,263731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Buskerud 0,258330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Troms 0,256433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Aust-Agder 0,256206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
78 Frp Sør-Trøndelag 0,240936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Østfold 0,237499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Oppland 0,233717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vestfold 0,232062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,220164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Nord-Trøndelag 0,208149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,207222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
89 R Troms 0,203909 Mandat tildelt
90 Sp Finnmark 0,203826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,197928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Telemark 0,187990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Buskerud 0,185008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Møre og Romsdal 0,153753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Oppland 0,149908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Aust-Agder 0,145841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Nord-Trøndelag 0,116708 Mandat tildelt
108 R Finnmark 0,110411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,102719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,081215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,068081 Mandat tildelt