Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,2 27,4 -4,2 43 49 -6 42 42
Høyre 18,3 25,0 -6,7 32 45 -13 31 32
Frp 16,0 15,2 0,8 28 27 1 28 28
SV 6,1 6,0 0,1 10 11 -1 10 10
Sp 17,3 10,3 7,0 30 19 11 32 31
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,3 3,2 1,1 7 1 6 7 7
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 4 4 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 1 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 3 3 1 2 1+1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 2 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,644457 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,639388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Nordland 0,567506 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,548972 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,519000 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,514742 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,512463 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,484226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,479460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Oslo 0,469734 Mandat tildelt
11 MDG Sør-Trøndelag 0,465505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hedmark 0,446108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Rogaland 0,442949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oppland 0,426293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Aust-Agder 0,418118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,405890 Mandat tildelt
17 KrF Oslo 0,403295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Akershus 0,390282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,387613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Rogaland 0,385151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hordaland 0,380580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Møre og Romsdal 0,375485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Sør-Trøndelag 0,369249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,362395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,361833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,359342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,357963 Mandat tildelt
29 Sp Nordland 0,357231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Vestfold 0,355654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hordaland 0,355546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
33 SV Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Hedmark 0,347861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,347636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,340543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,338317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,332639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Rogaland 0,328039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nord-Trøndelag 0,327619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sør-Trøndelag 0,322185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Akershus 0,321853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Troms 0,320010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,312882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
49 SV Vestfold 0,300926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vest-Agder 0,300497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sogn og Fjordane 0,298638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,295257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,291725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Telemark 0,290140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hordaland 0,289990 Mandat tildelt
56 Sp Buskerud 0,289104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,286330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Buskerud 0,286252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Oslo 0,284537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,281696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,277286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,276881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Akershus 0,261771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
65 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oppland 0,257880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Finnmark 0,252384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,251104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Telemark 0,251014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,246950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Buskerud 0,245883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,234197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Vestfold 0,233820 Mandat tildelt
75 MDG Hordaland 0,232906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Nordland 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Møre og Romsdal 0,228901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vest-Agder 0,220692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,219669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,217424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vestfold 0,210322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,209198 Mandat tildelt
87 R Møre og Romsdal 0,204351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nord-Trøndelag 0,204188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Vest-Agder 0,191422 Mandat tildelt
91 MDG Troms 0,188646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Oppland 0,187244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,181996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vest-Agder 0,181071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Telemark 0,163936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Hedmark 0,157468 Mandat tildelt
97 MDG Hedmark 0,154681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,138630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sogn og Fjordane 0,136065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Nord-Trøndelag 0,135683 Mandat tildelt
103 KrF Oppland 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,120230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Finnmark 0,114112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,113137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,113131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Aust-Agder 0,103047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Nord-Trøndelag 0,093856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,090388 Mandat tildelt