Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,2 27,4 -4,2 43 49 -6 42 41
Høyre 18,3 25,0 -6,7 31 45 -14 31 32
Frp 16,0 15,2 0,8 28 27 1 28 29
SV 6,1 6,0 0,1 11 11 0 10 11
Sp 17,3 10,3 7,0 30 19 11 32 30
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,3 3,2 1,1 7 1 6 7 7
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 4 5 3 1 2 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 4 2 2 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 0 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 3 3 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 2 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,674910 Mandat tildelt
2 H Oppland 0,611705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Nordland 0,567506 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,548972 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,519000 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,512463 Mandat tildelt
7 Frp Nord-Trøndelag 0,484226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,479460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,475861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Sør-Trøndelag 0,465505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Møre og Romsdal 0,450399 Mandat tildelt
12 Sp Hedmark 0,446108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Rogaland 0,442949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,439067 Mandat tildelt
15 H Nord-Trøndelag 0,431228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,425700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,421610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Finnmark 0,420777 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Aust-Agder 0,418118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Sogn og Fjordane 0,408340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,408022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,407694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Møre og Romsdal 0,402720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Nordland 0,393150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Østfold 0,387613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,385151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,381935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Hordaland 0,380580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Akershus 0,370623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sør-Trøndelag 0,369249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Akershus 0,362085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,359342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,357963 Mandat tildelt
35 Sp Nordland 0,357231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oslo 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,355654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,355546 Mandat tildelt
39 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
40 Sp Oppland 0,355244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,355154 Mandat tildelt
42 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Oslo 0,354165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,347861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,340543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vest-Agder 0,339590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,332639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,328549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Rogaland 0,328039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nord-Trøndelag 0,327619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sør-Trøndelag 0,322185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Akershus 0,322122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Troms 0,320010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sogn og Fjordane 0,312882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
58 Sp Møre og Romsdal 0,304181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Rogaland 0,303525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,300926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,300497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Oslo 0,300345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sogn og Fjordane 0,298638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,295257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Akershus 0,294492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,290140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Østfold 0,278214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,277286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,277213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Østfold 0,276881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Buskerud 0,274976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sør-Trøndelag 0,272937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vestfold 0,264350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
76 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Buskerud 0,255259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Finnmark 0,252384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,251104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,251014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Buskerud 0,250470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Troms 0,250229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,246950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Telemark 0,244511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Akershus 0,241671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,234747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,234197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vestfold 0,233820 Mandat tildelt
90 MDG Hordaland 0,232906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nordland 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Hedmark 0,223633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Vest-Agder 0,220692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,217424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Buskerud 0,215147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Oppland 0,214900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Vestfold 0,210322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,204188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Møre og Romsdal 0,200289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Buskerud 0,192211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Vest-Agder 0,191422 Mandat tildelt
107 MDG Troms 0,188646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Aust-Agder 0,187446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Aust-Agder 0,181996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Vest-Agder 0,181071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Møre og Romsdal 0,178807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Oppland 0,174332 Mandat tildelt
113 MDG Telemark 0,163936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Hedmark 0,157468 Mandat tildelt
115 MDG Oppland 0,156037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Hedmark 0,154681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 KrF Troms 0,138630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,136065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Nord-Trøndelag 0,135683 Mandat tildelt
122 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Aust-Agder 0,120230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Finnmark 0,114112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Nord-Trøndelag 0,113137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,113131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Oppland 0,110230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Aust-Agder 0,103047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Nord-Trøndelag 0,093856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Sogn og Fjordane 0,090388 Mandat tildelt