Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,1 27,4 -4,3 42 49 -7 42 42
Høyre 28,7 25,0 3,7 53 45 8 53 53
Frp 12,8 15,2 -2,4 24 27 -3 24 23
SV 8,0 6,0 2,0 15 11 4 15 15
Sp 12,6 10,3 2,3 23 19 4 23 23
KrF 2,6 4,2 -1,6 1 8 -7 1 1
Venstre 2,1 4,4 -2,3 1 8 -7 1 0
MDG 3,9 3,2 0,7 2 1 1 2 4
Rødt 4,1 2,4 1,7 8 1 7 8 8
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0 0 1 0+1 0
Oslo 5 6 2 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 2 2 2 0 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,594538 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,515760 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,491535 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,469506 Mandat tildelt
6 SV Oslo 0,468348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Buskerud 0,465801 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
9 Sp Vestfold 0,459536 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,456206 Mandat tildelt
11 R Sør-Trøndelag 0,450158 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,443011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Akershus 0,439530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Rogaland 0,431363 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,426253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Akershus 0,422440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,413415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,413111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,406581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,401852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,398185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Vest-Agder 0,395622 Mandat tildelt
23 SV Vestfold 0,394660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Østfold 0,393682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Nordland 0,393189 Mandat tildelt
26 H Troms 0,392427 Mandat tildelt
27 Sp Sør-Trøndelag 0,391098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,389470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nord-Trøndelag 0,384963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,383464 Mandat tildelt
32 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,378953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,369947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,369236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,364243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,363568 Mandat tildelt
39 Ap Akershus 0,363490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sogn og Fjordane 0,362519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hedmark 0,360158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Finnmark 0,359848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,355864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Rogaland 0,351729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nordland 0,351616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,350719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,340337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Troms 0,338037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Buskerud 0,334125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Telemark 0,329214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Akershus 0,326155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,324909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,319770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Østfold 0,311660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Østfold 0,309201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Buskerud 0,308035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,307880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Buskerud 0,307078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Sør-Trøndelag 0,305742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oslo 0,305552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Troms 0,304802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Aust-Agder 0,304511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,296130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Oppland 0,296074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Vest-Agder 0,295973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,293967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,285127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,284518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vestfold 0,283174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,282303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Hordaland 0,279778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hordaland 0,277186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Telemark 0,269545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Mandat tildelt
78 Frp Møre og Romsdal 0,262838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Telemark 0,261716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oppland 0,258728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,256012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Rogaland 0,255022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Møre og Romsdal 0,252121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,242275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,240388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Nord-Trøndelag 0,238608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Vest-Agder 0,228242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,225441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,219932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Ap Aust-Agder 0,214771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,213465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,207301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,197563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Troms 0,194411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Vestfold 0,189869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Telemark 0,179266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Buskerud 0,176430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,157651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Møre og Romsdal 0,146608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,145609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Oppland 0,142949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Hedmark 0,129120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vest-Agder 0,115943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,111250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,064894 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,063588 Mandat tildelt