Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,1 26,3 -3,2 45 48 -3 47 45
Høyre 28,4 20,4 8,0 49 36 13 47 48
Frp 11,5 11,6 -0,1 20 21 -1 20 20
SV 8,2 7,6 0,6 14 13 1 14 14
Sp 7,4 13,5 -6,1 13 28 -15 13 13
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 3 3
Venstre 4,4 4,6 -0,2 7 8 -1 7 8
MDG 4,1 3,9 0,2 7 3 4 7 7
Rødt 6,5 4,7 1,8 11 8 3 11 11
Andre 2,7 3,6 -0,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1+1 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 2+1 0 0 2 2 2 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 2 2 1 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,664945 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,621606 Mandat tildelt
3 MDG Hordaland 0,613796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Oslo 0,541200 Mandat tildelt
5 Sp Troms 0,523083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Østfold 0,521718 Mandat tildelt
7 R Østfold 0,504521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Møre og Romsdal 0,472751 Mandat tildelt
9 Sp Telemark 0,451347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Sør-Trøndelag 0,448936 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,441879 Mandat tildelt
12 SV Akershus 0,438811 Mandat tildelt
13 V Rogaland 0,436902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Oslo 0,432015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,431579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,424636 Mandat tildelt
17 SV Buskerud 0,423219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Vestfold 0,401461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Aust-Agder 0,393939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,393102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,376564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,375534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,375347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,373425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Vestfold 0,365601 Mandat tildelt
26 V Oslo 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,335244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,334898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Buskerud 0,332753 Mandat tildelt
30 R Troms 0,330709 Mandat tildelt
31 SV Telemark 0,328501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oslo 0,327875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Vestfold 0,325769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Akershus 0,324968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,321503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Rogaland 0,321299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Hordaland 0,320886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Møre og Romsdal 0,320261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Telemark 0,319988 Mandat tildelt
40 Frp Nord-Trøndelag 0,317733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nordland 0,309901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hedmark 0,307354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,305970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,299510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,294231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Sør-Trøndelag 0,293764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,289338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vest-Agder 0,286501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,285338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vest-Agder 0,282982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,282848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Hedmark 0,278031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Finnmark 0,276633 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,276215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,270700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,265859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sør-Trøndelag 0,248275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Rogaland 0,247277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Oppland 0,246501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Nord-Trøndelag 0,245763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,243604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,243412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Rogaland 0,238187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vestfold 0,237951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,237176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Sør-Trøndelag 0,231881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,231457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,225231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,223476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Aust-Agder 0,222420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Vest-Agder 0,219595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Nord-Trøndelag 0,217998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vest-Agder 0,216996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,216307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,210587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,209473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Østfold 0,206256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Buskerud 0,206179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,205064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nordland 0,198866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,196638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,194475 Mandat tildelt
86 SV Troms 0,193453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,190538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,190303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Møre og Romsdal 0,181356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,178173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,174183 Mandat tildelt
92 Frp Hedmark 0,166836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Sogn og Fjordane 0,165555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,164673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Sogn og Fjordane 0,155665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,155269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Aust-Agder 0,154021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,146425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,142968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Finnmark 0,134144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,131537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Hedmark 0,129088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Oppland 0,120666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,118434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,114736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,108606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,098579 Mandat tildelt
108 MDG Finnmark 0,095221 Mandat tildelt
109 MDG Aust-Agder 0,093643 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,093005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,077659 Mandat tildelt