Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,1 27,4 -4,3 43 49 -6 42 41
Høyre 27,1 25,0 2,1 49 45 4 49 49
Frp 15,5 15,2 0,3 28 27 1 28 30
SV 7,7 6,0 1,7 14 11 3 14 14
Sp 10,7 10,3 0,4 19 19 0 20 19
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 2,7 2,4 0,3 1 1 0 1 1
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 5 6 2 2+1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 3 2 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,469076 Mandat tildelt
3 SV Finnmark 0,451926 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,450782 Mandat tildelt
5 H Rogaland 0,449478 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,448438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Buskerud 0,448323 Mandat tildelt
8 Frp Nordland 0,447705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,439113 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,418315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oslo 0,417419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Østfold 0,411999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,409159 Mandat tildelt
17 H Buskerud 0,407211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,406613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,402490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,394952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hordaland 0,392318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vestfold 0,390244 Mandat tildelt
24 SV Vestfold 0,379867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Akershus 0,373251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,373110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Troms 0,370557 Mandat tildelt
28 Frp Oslo 0,370000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Oppland 0,366190 Mandat tildelt
30 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,362077 Mandat tildelt
32 H Møre og Romsdal 0,357833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sør-Trøndelag 0,357714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,349945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,349320 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,344534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Sør-Trøndelag 0,342978 Mandat tildelt
39 Sp Rogaland 0,338148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nord-Trøndelag 0,337712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vest-Agder 0,335991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sør-Trøndelag 0,332120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,331171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,329900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,318280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,316878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Møre og Romsdal 0,313555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Troms 0,310000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,309321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sogn og Fjordane 0,307845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sogn og Fjordane 0,303081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,301951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,301728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,296313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,291103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,288698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
61 Frp Østfold 0,286034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,281073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,279621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,277572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,275912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,274429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Hordaland 0,269289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Buskerud 0,260761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Troms 0,258849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,258614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Buskerud 0,247277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Finnmark 0,244502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,243375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,239738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Hedmark 0,239236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nordland 0,238793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Telemark 0,222246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Rogaland 0,218385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,212859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Oppland 0,208187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Finnmark 0,207698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,205745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Vest-Agder 0,205653 Mandat tildelt
92 H Sogn og Fjordane 0,201571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nordland 0,194849 Mandat tildelt
94 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,176315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Aust-Agder 0,151723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt