Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,0 27,4 -4,4 44 49 -5 42 44
Høyre 21,3 25,0 -3,7 36 45 -9 38 36
Frp 11,4 15,2 -3,8 20 27 -7 20 19
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 11 11
Sp 16,5 10,3 6,2 33 19 14 33 34
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 2 3
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 5,9 3,2 2,7 10 1 9 10 10
Rødt 6,0 2,4 3,6 10 1 9 11 10
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2 3+1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,658777 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,638727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Nordland 0,604725 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,575376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,551226 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,546063 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,527840 Mandat tildelt
9 H Nord-Trøndelag 0,501926 Mandat tildelt
10 H Finnmark 0,489655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sogn og Fjordane 0,475262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,468661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,449920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,432523 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,430787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,429675 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Østfold 0,425519 Mandat tildelt
18 R Oslo 0,402630 Mandat tildelt
19 MDG Buskerud 0,392731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,390419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Aust-Agder 0,389033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,384189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,381506 Mandat tildelt
24 MDG Østfold 0,379903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,378872 Mandat tildelt
26 SV Østfold 0,377863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Rogaland 0,373214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,370635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,365783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,361494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,360509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,359187 Mandat tildelt
33 H Rogaland 0,353282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,350620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,346420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,344972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,339689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,337609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,329285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,323820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,321420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Vestfold 0,320822 Mandat tildelt
43 SV Vestfold 0,320651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,317680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Møre og Romsdal 0,314093 Mandat tildelt
48 H Vestfold 0,307684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,305098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,300166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Buskerud 0,295059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,291241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,284583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Troms 0,284506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,277814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,274564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,267529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,267480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,266948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,263092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
63 R Telemark 0,262318 Mandat tildelt
64 H Hedmark 0,260291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Troms 0,258867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,257799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Oppland 0,256922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Oppland 0,251060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,245232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,237155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,231687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,228011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,224948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,222929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,218167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,214105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,206727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Rogaland 0,202595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Hedmark 0,188973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,179838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,169680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nord-Trøndelag 0,162820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,154103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Aust-Agder 0,141395 Mandat tildelt
91 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,094975 Mandat tildelt