Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,9 27,4 -3,4 42 49 -7 42 42
Høyre 27,0 25,0 1,9 47 45 2 48 50
Frp 13,3 15,2 -1,9 24 27 -3 23 23
SV 7,4 6,0 1,4 13 11 2 13 12
Sp 11,2 10,3 0,8 20 19 1 20 19
KrF 4,1 4,2 -0,1 7 8 -1 7 7
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 3,2 3,2 -0,0 1 1 0 1 1
Rødt 4,8 2,4 2,4 8 1 7 8 8
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 1 0+1 1 0 1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 1 1 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,530309 Mandat tildelt
2 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
3 V Oslo 0,485883 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,473806 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,466280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Nordland 0,463188 Mandat tildelt
7 R Oslo 0,453769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Rogaland 0,447487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,446456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,440360 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
12 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,427951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,421967 Mandat tildelt
16 Sp Oslo 0,412072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,410981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,410424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Akershus 0,409092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,408812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vestfold 0,406666 Mandat tildelt
22 Ap Oslo 0,405729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,395583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,384369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Møre og Romsdal 0,373427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hedmark 0,373096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Finnmark 0,372767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Oslo 0,371228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Troms 0,368910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Sør-Trøndelag 0,368650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Oppland 0,368052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,364369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,364243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oppland 0,360737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,360477 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Akershus 0,359234 Mandat tildelt
38 Sp Rogaland 0,352368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nord-Trøndelag 0,351926 Mandat tildelt
40 KrF Rogaland 0,351349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Troms 0,350188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Vest-Agder 0,350106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,347782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,347350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sør-Trøndelag 0,346080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Akershus 0,345736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Østfold 0,342544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Oppland 0,341751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Akershus 0,332348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Buskerud 0,330942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,329698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Østfold 0,327074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,322327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Sogn og Fjordane 0,320801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Østfold 0,320316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Buskerud 0,310560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vest-Agder 0,306605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,304490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Rogaland 0,300425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,300391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,298491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,293354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Østfold 0,292984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Møre og Romsdal 0,290810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,287514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Sør-Trøndelag 0,287418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Aust-Agder 0,283994 Mandat tildelt
70 V Buskerud 0,282372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,279228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,278384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,276352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,274750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Troms 0,269738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Aust-Agder 0,269498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Hordaland 0,266915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,266189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,263731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Østfold 0,249820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Telemark 0,240433 Mandat tildelt
83 Ap Nord-Trøndelag 0,239282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sør-Trøndelag 0,237678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Buskerud 0,237495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,231589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Troms 0,229055 Mandat tildelt
89 R Vestfold 0,223658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,222490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,214888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,214736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Finnmark 0,214381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Vestfold 0,213538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,211924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Telemark 0,211166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hordaland 0,209630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Akershus 0,207524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Finnmark 0,206773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Vest-Agder 0,203143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Buskerud 0,202159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Oppland 0,202065 Mandat tildelt
106 H Sogn og Fjordane 0,200670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Møre og Romsdal 0,197383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nordland 0,187571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Vest-Agder 0,173939 Mandat tildelt
112 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Hedmark 0,152156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Oppland 0,147539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Aust-Agder 0,145841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 R Vest-Agder 0,136596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Nord-Trøndelag 0,131092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Troms 0,127594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Sogn og Fjordane 0,125056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Finnmark 0,124084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 KrF Oppland 0,121770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt