Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,3 27,4 -4,1 43 49 -6 42 41
Høyre 25,2 25,0 0,2 45 45 0 45 44
Frp 10,2 15,2 -5,0 18 27 -9 18 18
SV 6,9 6,0 0,9 12 11 1 12 12
Sp 16,6 10,3 6,3 31 19 12 33 35
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 2
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 9
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 0 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,641943 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,562319 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
6 Frp Finnmark 0,482665 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,472300 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,459709 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,431849 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,417967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,417000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,411014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oslo 0,405808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Finnmark 0,404945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,401762 Mandat tildelt
19 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
20 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,378660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,375840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,364367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vestfold 0,364027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,349088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Aust-Agder 0,348092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Troms 0,344570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,343746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,340375 Mandat tildelt
33 H Telemark 0,336699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,332741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,324835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,313709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,313603 Mandat tildelt
41 Frp Nord-Trøndelag 0,308705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,307942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,303931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,294631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Buskerud 0,285380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Telemark 0,283946 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,280783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,280571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,273655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,271205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Vestfold 0,266451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,265530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,258120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vest-Agder 0,245951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,226731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
66 MDG Troms 0,214999 Mandat tildelt
67 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,204001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,199462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,197948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,195693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Finnmark 0,193134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,191571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Telemark 0,186803 Mandat tildelt
77 Frp Telemark 0,184962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Oppland 0,177788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,117451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,117097 Mandat tildelt
91 V Sogn og Fjordane 0,111875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Aust-Agder 0,089894 Mandat tildelt
95 V Nord-Trøndelag 0,082073 Mandat tildelt