Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,9 27,4 -4,5 44 49 -5 41 44
Høyre 20,8 25,0 -4,2 37 45 -8 37 36
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 16 15
SV 8,1 6,0 2,1 14 11 3 14 14
Sp 20,0 10,3 9,7 37 19 18 41 39
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 1
Venstre 2,0 4,4 -2,4 1 8 -7 0 1
MDG 6,9 3,2 3,7 12 1 11 12 12
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 7 7
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 0 2 1 0
Oslo 5 4 1 2+1 1 0 1 3 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 3 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,540024 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,490143 Mandat tildelt
5 Frp Telemark 0,489640 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,478244 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,475366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oslo 0,474207 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,471627 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,464109 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,463765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hedmark 0,461886 Mandat tildelt
14 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Nordland 0,446857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Østfold 0,444273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,443555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,427727 Mandat tildelt
19 Frp Finnmark 0,425917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,421258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,420678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hedmark 0,416760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Oslo 0,416498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
25 MDG Buskerud 0,401899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,399591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Vestfold 0,375193 Mandat tildelt
28 MDG Hordaland 0,373748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Nordland 0,369640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Møre og Romsdal 0,368140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oppland 0,362673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,358071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Oslo 0,344250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,333344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Møre og Romsdal 0,321367 Mandat tildelt
36 Frp Akershus 0,321057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,316219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,312546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oppland 0,311705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,310215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,308014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vest-Agder 0,307167 Mandat tildelt
44 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,303303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Troms 0,302734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,300463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vest-Agder 0,288693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,284415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Akershus 0,283543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,277907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,274641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hordaland 0,268174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Telemark 0,263041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Rogaland 0,261234 Mandat tildelt
61 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,254173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nordland 0,251199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Oppland 0,250369 Mandat tildelt
65 MDG Sør-Trøndelag 0,248999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hedmark 0,248194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,239308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Rogaland 0,236919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,231751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,231588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,229723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Troms 0,226822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,213042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Akershus 0,203004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Finnmark 0,183094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sogn og Fjordane 0,180632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,169019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Aust-Agder 0,165385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Aust-Agder 0,159642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Møre og Romsdal 0,150181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Oppland 0,146452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,145046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,114004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,066487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,065163 Mandat tildelt