Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,9 27,4 -4,5 43 49 -6 41 42
Høyre 20,8 25,0 -4,2 36 45 -9 37 37
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 16 16
SV 8,1 6,0 2,1 14 11 3 14 14
Sp 20,0 10,3 9,7 39 19 20 41 38
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 1
Venstre 2,0 4,4 -2,4 1 8 -7 0 1
MDG 6,9 3,2 3,7 12 1 11 12 12
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 7 8
Andre 3,1 1,8 1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 0 2 0+1 0
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3 4 2 2 3 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,623133 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,541344 Mandat tildelt
4 Frp Troms 0,540024 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,490143 Mandat tildelt
6 Frp Telemark 0,489640 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,478244 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,475366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,464109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hedmark 0,461886 Mandat tildelt
12 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Buskerud 0,459313 Mandat tildelt
14 MDG Oslo 0,456584 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,449249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nordland 0,446857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Østfold 0,444273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,443555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,439356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oppland 0,435207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Finnmark 0,425917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,420732 Mandat tildelt
23 H Hordaland 0,420678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hedmark 0,416760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Nordland 0,402775 Mandat tildelt
26 SV Vestfold 0,399591 Mandat tildelt
27 R Oslo 0,394577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,380202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,375193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Akershus 0,374452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,374046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Hordaland 0,373748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Nordland 0,369640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Møre og Romsdal 0,367276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,357196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Møre og Romsdal 0,352016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,339225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,333344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,316219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,313875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,310215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vest-Agder 0,307167 Mandat tildelt
44 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,303303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Troms 0,302734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,300463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Oppland 0,300442 Mandat tildelt
49 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vest-Agder 0,288693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Akershus 0,285384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,284415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,278101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,277907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,273494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Hordaland 0,268174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Telemark 0,263041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Rogaland 0,261234 Mandat tildelt
63 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,254173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Akershus 0,252038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nordland 0,251199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Sør-Trøndelag 0,248999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,248194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Rogaland 0,236919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,231588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,229723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Troms 0,226822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,213042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,206510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Finnmark 0,183094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,180632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Buskerud 0,179667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,175742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Møre og Romsdal 0,171635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,169019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Aust-Agder 0,165385 Mandat tildelt
87 SV Aust-Agder 0,159642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,145046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,114004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,066487 Mandat tildelt