Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,9 27,4 -4,5 43 49 -6 42 44
Høyre 19,7 25,0 -5,3 35 45 -10 35 34
Frp 12,5 15,2 -2,7 22 27 -5 22 22
SV 6,5 6,0 0,5 12 11 1 12 11
Sp 18,1 10,3 7,8 34 19 15 35 36
KrF 2,8 4,2 -1,4 1 8 -7 1 1
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 6,4 3,2 3,2 12 1 11 12 11
Rødt 4,5 2,4 2,1 8 1 7 8 8
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 3 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 4 2 2 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 1 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,578804 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,546063 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,503687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Sør-Trøndelag 0,494120 Mandat tildelt
6 H Sør-Trøndelag 0,489681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Nord-Trøndelag 0,464230 Mandat tildelt
8 H Finnmark 0,452954 Mandat tildelt
9 MDG Oslo 0,447024 Mandat tildelt
10 R Oslo 0,446248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sogn og Fjordane 0,439580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,439238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Akershus 0,438320 Mandat tildelt
14 R Nordland 0,431532 Mandat tildelt
15 Frp Aust-Agder 0,426547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nordland 0,423228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,420096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Østfold 0,412088 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,398977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,398430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Østfold 0,384446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Finnmark 0,381506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,380537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Hordaland 0,378872 Mandat tildelt
25 SV Buskerud 0,378458 Mandat tildelt
26 Frp Nord-Trøndelag 0,378280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Østfold 0,377863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,372769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,372462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Hedmark 0,370635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,361060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Vestfold 0,348008 Mandat tildelt
33 MDG Hordaland 0,346655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,343236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Nordland 0,342835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,332370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Vestfold 0,320651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Østfold 0,319115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,318510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,300898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,299495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Oslo 0,298389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Møre og Romsdal 0,298123 Mandat tildelt
44 H Buskerud 0,296014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Møre og Romsdal 0,295408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,288472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Vest-Agder 0,284929 Mandat tildelt
48 H Vestfold 0,284572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Troms 0,280773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Rogaland 0,279923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,277857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,269372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Telemark 0,267480 Mandat tildelt
54 H Telemark 0,263213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,260123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,256674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oppland 0,250138 Mandat tildelt
58 Frp Troms 0,250009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,244415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Telemark 0,243994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,240726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Oppland 0,232212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,231687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Sør-Trøndelag 0,230946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Hedmark 0,230207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,226668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Rogaland 0,219749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,219335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Akershus 0,217513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Troms 0,213407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Vestfold 0,208393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,201788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nordland 0,201575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hordaland 0,200203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,197178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Telemark 0,196765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Buskerud 0,193633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,169832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Møre og Romsdal 0,160945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,156912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Aust-Agder 0,153390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Hedmark 0,141743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,139713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,134520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,127284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,122115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,115552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,071219 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,069794 Mandat tildelt