Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,9 27,4 -4,5 44 49 -5 42 43
Høyre 19,7 25,0 -5,3 35 45 -10 35 35
Frp 12,5 15,2 -2,7 22 27 -5 22 22
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 12 11
Sp 18,1 10,3 7,8 35 19 16 35 36
KrF 2,8 4,2 -1,4 1 8 -7 1 1
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 6,4 3,2 3,2 11 1 10 12 11
Rødt 4,5 2,4 2,1 8 1 7 8 8
Andre 3,2 1,8 1,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 1 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,604424 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,580035 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,578804 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,553013 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,546063 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,494120 Mandat tildelt
7 H Sør-Trøndelag 0,489681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oslo 0,471140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Nord-Trøndelag 0,464230 Mandat tildelt
10 H Finnmark 0,452954 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,439580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,432523 Mandat tildelt
13 R Nordland 0,431532 Mandat tildelt
14 Frp Aust-Agder 0,426547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Buskerud 0,426022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Oslo 0,423497 Mandat tildelt
17 H Nordland 0,423228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,422761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,420096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,416120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Østfold 0,412088 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,398430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,396368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Akershus 0,389617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Østfold 0,384446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Finnmark 0,381506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,378872 Mandat tildelt
28 Frp Nord-Trøndelag 0,378280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Østfold 0,377863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,372462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,370635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,361060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,360509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Akershus 0,354647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,348008 Mandat tildelt
36 MDG Hordaland 0,346655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,342835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Møre og Romsdal 0,340712 Mandat tildelt
39 H Buskerud 0,338301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,337609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,320651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Østfold 0,319115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Akershus 0,305098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,300898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,300166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,299495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,297283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Møre og Romsdal 0,293342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,288472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,284929 Mandat tildelt
51 H Vestfold 0,284572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Troms 0,280773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Rogaland 0,279923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Oppland 0,278654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,277857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,269372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,267480 Mandat tildelt
58 H Oppland 0,263392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,263213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,250009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,249560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,244415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Telemark 0,243994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,240726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vest-Agder 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,231687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Sør-Trøndelag 0,230946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,230207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Buskerud 0,227911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,226668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Buskerud 0,221295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Rogaland 0,219749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,219335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,217552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Troms 0,213407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vestfold 0,208393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,201788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nordland 0,201575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hordaland 0,200203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,197178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Telemark 0,196765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,188295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Møre og Romsdal 0,183937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,169832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Aust-Agder 0,153390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,144949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Hedmark 0,141743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Nord-Trøndelag 0,139713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sogn og Fjordane 0,134520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,128103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,127284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,122115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Finnmark 0,115552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,071219 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,069794 Mandat tildelt