Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,9 26,3 -3,4 43 48 -5 43 44
Høyre 17,0 20,4 -3,4 29 36 -7 30 28
Frp 11,8 11,6 0,2 20 21 -1 22 21
SV 11,8 7,6 4,2 20 13 7 19 20
Sp 12,2 13,5 -1,3 22 28 -6 22 22
KrF 4,2 3,8 0,4 7 3 4 7 7
Venstre 6,1 4,6 1,5 11 8 3 10 10
MDG 4,3 3,9 0,4 7 3 4 7 7
Rødt 6,0 4,7 1,3 10 8 2 9 10
Andre 3,7 3,6 0,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 4 2 2 2 0+1 2 1 1 0
Oslo 4 4 1 4 0 0 2+1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 1 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 3 1 1 1 0+1 0 1 0
Hordaland 3 3 2 2 1 1 1+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 1 1 2 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,605687 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,550705 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,520335 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,513537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Oslo 0,505779 Mandat tildelt
6 SV Telemark 0,472707 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,470826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Østfold 0,465682 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,457655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,438144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oppland 0,435684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,432668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oppland 0,430971 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,415086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Sør-Trøndelag 0,412887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Møre og Romsdal 0,412284 Mandat tildelt
17 SV Vest-Agder 0,412276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,410608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Akershus 0,407442 Mandat tildelt
20 R Oslo 0,398776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,386376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,386114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,385330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,383156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Oslo 0,383139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Finnmark 0,382628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,378869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,371503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nord-Trøndelag 0,354057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Nord-Trøndelag 0,353692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,351592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sogn og Fjordane 0,344303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,343628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Rogaland 0,342742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,340734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Vestfold 0,337464 Mandat tildelt
37 V Buskerud 0,337450 Mandat tildelt
38 MDG Rogaland 0,336967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,329886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Vestfold 0,329869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Akershus 0,326984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,325979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,316818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,316313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,313951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,312250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Akershus 0,308587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Buskerud 0,307115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Troms 0,305253 Mandat tildelt
50 R Akershus 0,299983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Hordaland 0,296189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,296043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Østfold 0,295844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Møre og Romsdal 0,295593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Telemark 0,295377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nordland 0,295080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,290219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,289679 Mandat tildelt
59 V Hordaland 0,287259 Mandat tildelt
60 Frp Sogn og Fjordane 0,283415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Troms 0,278377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sogn og Fjordane 0,274186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Møre og Romsdal 0,272623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Hordaland 0,268262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,263850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sør-Trøndelag 0,262714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Buskerud 0,257846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Østfold 0,257746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Hedmark 0,256612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Aust-Agder 0,256368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Vest-Agder 0,255862 Mandat tildelt
72 MDG Vestfold 0,255472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Finnmark 0,255393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sør-Trøndelag 0,253638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,252494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vestfold 0,251122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Østfold 0,250251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Østfold 0,249405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Telemark 0,246879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Vest-Agder 0,241469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,237479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Vestfold 0,231953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,228305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,227547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,226875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Møre og Romsdal 0,226761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,222654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Telemark 0,218330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sør-Trøndelag 0,216899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,214942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Hordaland 0,214567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Sør-Trøndelag 0,214043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Hedmark 0,211950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Rogaland 0,204591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Nordland 0,204011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Buskerud 0,203015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Nord-Trøndelag 0,201245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vestfold 0,192567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Møre og Romsdal 0,190176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Troms 0,187610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,182349 Mandat tildelt
103 KrF Buskerud 0,179562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Hedmark 0,176912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Oppland 0,173895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nordland 0,173794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Vest-Agder 0,172709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Aust-Agder 0,168816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Troms 0,164168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Troms 0,162820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Oppland 0,159080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Telemark 0,153596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,152798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Telemark 0,150552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Finnmark 0,146696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Aust-Agder 0,142174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Sogn og Fjordane 0,136658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Hedmark 0,135394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Frp Aust-Agder 0,134746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Aust-Agder 0,128913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Sogn og Fjordane 0,127670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Oppland 0,126544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Troms 0,122964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Hedmark 0,108086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Nord-Trøndelag 0,107616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Finnmark 0,099838 Mandat tildelt
127 KrF Nord-Trøndelag 0,099631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Aust-Agder 0,098200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Oppland 0,086154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Sogn og Fjordane 0,081280 Mandat tildelt
131 MDG Nord-Trøndelag 0,081051 Mandat tildelt