Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,8 27,4 -4,6 42 49 -7 42 41
Høyre 26,3 25,0 1,3 47 45 2 47 48
Frp 8,7 15,2 -6,5 16 27 -11 16 16
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 18,8 10,3 8,5 36 19 17 37 36
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 3
Venstre 1,9 4,4 -2,5 1 8 -7 0 1
MDG 3,8 3,2 0,6 3 1 2 3 3
Rødt 4,2 2,4 1,8 8 1 7 8 8
Andre 2,8 1,8 1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 2 0 0 1 0+1 0
Oslo 5 6 1 2+1 1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 1 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,679162 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,609012 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,586847 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
5 Frp Troms 0,522016 Mandat tildelt
6 Frp Vest-Agder 0,490169 Mandat tildelt
7 Frp Telemark 0,473278 Mandat tildelt
8 R Sør-Trøndelag 0,461149 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,436213 Mandat tildelt
10 Frp Hordaland 0,432054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,428384 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,427367 Mandat tildelt
13 SV Hordaland 0,425490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,425065 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
16 R Oslo 0,416498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
18 Frp Finnmark 0,411730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,405965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hedmark 0,402823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Nordland 0,402775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,399841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,395192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,392246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,390608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vestfold 0,379918 Mandat tildelt
28 H Hordaland 0,368249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,360142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Troms 0,359613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,351392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oppland 0,350553 Mandat tildelt
33 H Møre og Romsdal 0,347268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,346133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,339013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,331798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,321388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Akershus 0,310354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,300412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,297742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Aust-Agder 0,296869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,293197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,293041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vest-Agder 0,292824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oppland 0,280922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Aust-Agder 0,269390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,267579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nord-Trøndelag 0,263307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vest-Agder 0,260215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,251298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,231326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Rogaland 0,207030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nord-Trøndelag 0,206585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Finnmark 0,201564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,200780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,193385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Telemark 0,183654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,170106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Møre og Romsdal 0,150181 Mandat tildelt
69 R Oppland 0,146452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Nord-Trøndelag 0,114004 Mandat tildelt
74 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Sogn og Fjordane 0,066487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Aust-Agder 0,065163 Mandat tildelt