Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,8 26,3 -3,5 45 48 -3 46 45
Høyre 25,4 20,4 5,0 46 36 10 45 45
Frp 11,3 11,6 -0,3 20 21 -1 21 21
SV 8,3 7,6 0,7 15 13 2 15 15
Sp 7,5 13,5 -6,0 13 28 -15 13 13
KrF 2,4 3,8 -1,4 2 3 -1 1 2
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,0 3,9 -0,9 1 3 -2 1 1
Rødt 10,5 4,7 5,8 19 8 11 19 19
Andre 4,3 3,6 0,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Akershus 4 7 2 1+1 1 0 1 0 2 0
Oslo 4 5+1 1 3 0 0 2 1 3 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 2 1 0+1 0 0 0 0 1 0
Telemark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0+1 0 1 0
Hordaland 3 5 2 2 1 0 0+1 0 2 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2+1 1 1 1 0 0 0 1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 0 0 0 0 1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 R Buskerud 0,537513 Mandat tildelt
3 R Troms 0,534193 Mandat tildelt
4 Sp Troms 0,530148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Østfold 0,528092 Mandat tildelt
6 R Møre og Romsdal 0,517324 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,507431 Mandat tildelt
8 R Oslo 0,498478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Møre og Romsdal 0,478505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Telemark 0,457435 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,456739 Mandat tildelt
12 R Hedmark 0,449123 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,447247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Akershus 0,444158 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,431719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,428406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,424066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oppland 0,417237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,416588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,410277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Finnmark 0,407870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,406338 Mandat tildelt
24 R Oppland 0,398182 Mandat tildelt
25 V Sør-Trøndelag 0,392394 Mandat tildelt
26 SV Oslo 0,391284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,375198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Sør-Trøndelag 0,374587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,372644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,370131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,370007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,368999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,366921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Rogaland 0,358042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Vest-Agder 0,354691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Nord-Trøndelag 0,352178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Finnmark 0,341174 Mandat tildelt
39 SV Telemark 0,332525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oslo 0,332330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,330171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,329067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,326213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Nordland 0,321244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,315900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Akershus 0,314977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,314092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,312201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,311506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Hordaland 0,311011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,305462 Mandat tildelt
52 SV Oppland 0,303159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,300650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,297350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Akershus 0,293243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,289972 Mandat tildelt
57 SV Hordaland 0,288817 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vest-Agder 0,286786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,284019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,280301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,277922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,275180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,274358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Østfold 0,271664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,271431 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Finnmark 0,269143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Sogn og Fjordane 0,267421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,265397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,264308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,259812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,254470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,252237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Sør-Trøndelag 0,251629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,251582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Rogaland 0,250608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Aust-Agder 0,248849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,248790 Mandat tildelt
78 V Vestfold 0,248740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,241792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Rogaland 0,241083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,240369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,227430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Møre og Romsdal 0,226510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Aust-Agder 0,225427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,213440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,213223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Østfold 0,209040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Buskerud 0,208968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,207567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,205827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Vestfold 0,196854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,195808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Sogn og Fjordane 0,192858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Aust-Agder 0,180360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Nord-Trøndelag 0,176333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Telemark 0,172290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,171467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Hedmark 0,163935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Sogn og Fjordane 0,157759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Finnmark 0,148988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Finnmark 0,140471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,129035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,097243 Mandat tildelt