Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,7 27,4 -4,7 41 49 -8 41 42
Høyre 26,5 25,0 1,5 47 45 2 47 47
Frp 11,6 15,2 -3,6 21 27 -6 21 21
SV 8,1 6,0 2,1 15 11 4 14 15
Sp 14,0 10,3 3,7 25 19 6 26 25
KrF 3,1 4,2 -1,1 2 8 -6 2 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 4,3 2,4 1,9 8 1 7 8 8
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 2 2 0 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,623539 Mandat tildelt
2 R Hordaland 0,573934 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,546190 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,510605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,475366 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,474207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
9 R Sør-Trøndelag 0,472139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,471627 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,467419 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,461886 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,461516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,439602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,439526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,438510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,436569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,427727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Oslo 0,426415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,413816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Nordland 0,412361 Mandat tildelt
23 H Oslo 0,409050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,406259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,405956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nordland 0,404716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sogn og Fjordane 0,402788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,399591 Mandat tildelt
29 Frp Møre og Romsdal 0,397005 Mandat tildelt
30 H Sør-Trøndelag 0,395227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Akershus 0,393578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,390930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,378297 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Møre og Romsdal 0,368140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Troms 0,362340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Hedmark 0,361010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,356772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,353920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Finnmark 0,353611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,351042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,349907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,349704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,345646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,345635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,345522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,341193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Troms 0,338677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Aust-Agder 0,338366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nordland 0,335064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Telemark 0,333344 Mandat tildelt
53 Ap Troms 0,332180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,328336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,313676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,311705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,308439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hordaland 0,307980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Østfold 0,304937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Østfold 0,303850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,295269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Akershus 0,293018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,290949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vest-Agder 0,290839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Telemark 0,290794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,288693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,287475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Buskerud 0,284423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hordaland 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Vestfold 0,278277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vestfold 0,273428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,271428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,269209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sør-Trøndelag 0,267712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Rogaland 0,267447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Rogaland 0,265459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,265123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Telemark 0,264868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Sør-Trøndelag 0,260729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vestfold 0,257847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,251199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Møre og Romsdal 0,247758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nordland 0,246446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Møre og Romsdal 0,246157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Troms 0,232001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Rogaland 0,229723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Sogn og Fjordane 0,226840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Troms 0,226822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Vest-Agder 0,217853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Aust-Agder 0,211050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Telemark 0,210357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Nord-Trøndelag 0,208149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Vest-Agder 0,204794 Mandat tildelt
106 R Troms 0,203909 Mandat tildelt
107 Ap Sogn og Fjordane 0,203711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Vestfold 0,199131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Telemark 0,187990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Buskerud 0,185008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Frp Finnmark 0,182991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Sogn og Fjordane 0,180632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Frp Hedmark 0,179050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Oppland 0,166912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Aust-Agder 0,159642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Møre og Romsdal 0,153753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Oppland 0,149908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Hedmark 0,135431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Frp Aust-Agder 0,131947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Vest-Agder 0,121638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Nord-Trøndelag 0,116708 Mandat tildelt
128 R Finnmark 0,110411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
130 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,068081 Mandat tildelt