Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 43 49 -6 43 41
Høyre 21,1 25,0 -3,9 36 45 -9 36 38
Frp 9,2 15,2 -6,0 16 27 -11 15 16
SV 5,6 6,0 -0,4 9 11 -2 9 10
Sp 19,5 10,3 9,2 39 19 20 40 38
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 1
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 1
MDG 6,9 3,2 3,7 12 1 11 12 12
Rødt 6,6 2,4 4,2 11 1 10 11 12
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 4 4 1 2 1 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1 3 0 0 1+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0 0+1 2 0 0 1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Sør-Trøndelag 0,645014 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,636945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Nordland 0,632890 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,520998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Telemark 0,500480 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,497233 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,485132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Rogaland 0,476444 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,470820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,470462 Mandat tildelt
11 R Østfold 0,468051 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,464262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Buskerud 0,459313 Mandat tildelt
14 MDG Oslo 0,456584 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,445692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,444829 Mandat tildelt
17 MDG Østfold 0,444273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,442893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Finnmark 0,435375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,426746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hedmark 0,426017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Akershus 0,420064 Mandat tildelt
23 R Rogaland 0,410540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Vestfold 0,375193 Mandat tildelt
25 MDG Hordaland 0,373748 Mandat tildelt
26 SV Buskerud 0,372651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Nordland 0,369640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Møre og Romsdal 0,367276 Mandat tildelt
29 H Buskerud 0,362344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,359837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,346760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Finnmark 0,328664 Mandat tildelt
34 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Buskerud 0,324576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,319355 Mandat tildelt
39 H Møre og Romsdal 0,318404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,313959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Troms 0,312946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oslo 0,310594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,310043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vest-Agder 0,307167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Vestfold 0,305600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Troms 0,302734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Oppland 0,300442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Hordaland 0,293640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Akershus 0,291727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,290849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Telemark 0,288592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,288514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Akershus 0,283577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,282966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,282120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,281916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Buskerud 0,279576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nord-Trøndelag 0,278405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,276271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Oppland 0,276166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Hordaland 0,274132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Møre og Romsdal 0,269728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nordland 0,265736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Telemark 0,263041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Akershus 0,262862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,258636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Sør-Trøndelag 0,248999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Hedmark 0,248194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Sør-Trøndelag 0,241556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Rogaland 0,236919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hedmark 0,207907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,204505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,199594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,187457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,186667 Mandat tildelt
83 Frp Troms 0,183998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,183094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,179907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nord-Trøndelag 0,179143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,172783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,169524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,165385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,145046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,124911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,110365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,104487 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,102399 Mandat tildelt