Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 43 49 -6 43 40
Høyre 21,1 25,0 -3,9 37 45 -8 36 38
Frp 9,2 15,2 -6,0 16 27 -11 15 16
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1 9 10
Sp 19,5 10,3 9,2 37 19 18 40 37
KrF 2,9 4,2 -1,3 1 8 -7 1 2
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 6,9 3,2 3,7 12 1 11 12 12
Rødt 6,6 2,4 4,2 11 1 10 11 12
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 2 1+1 0
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1 3 0 0 1+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0 0+1 2 0 0 1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Sør-Trøndelag 0,645014 Mandat tildelt
2 Frp Sør-Trøndelag 0,636945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Nordland 0,632890 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,520998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Telemark 0,500480 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,497233 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,485132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Oslo 0,481950 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,476444 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,470820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,470462 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,470453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 R Østfold 0,468051 Mandat tildelt
14 R Oslo 0,467498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Østfold 0,444273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Finnmark 0,435375 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,427332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,426746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hedmark 0,426017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Rogaland 0,410540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Buskerud 0,401899 Mandat tildelt
22 MDG Vestfold 0,375193 Mandat tildelt
23 MDG Hordaland 0,373748 Mandat tildelt
24 Frp Oppland 0,370691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Nordland 0,369640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,366025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Finnmark 0,328664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,328192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Buskerud 0,326070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Møre og Romsdal 0,321367 Mandat tildelt
35 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hedmark 0,319355 Mandat tildelt
37 R Akershus 0,319024 Mandat tildelt
38 H Buskerud 0,317051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,314857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,313959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Troms 0,312946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,310043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vest-Agder 0,307167 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Vestfold 0,305600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Troms 0,302734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Hordaland 0,293640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Telemark 0,288592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,288514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Buskerud 0,284004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Akershus 0,283543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,282966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,281916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,278603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,278405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vestfold 0,276271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Hordaland 0,274132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,265736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Telemark 0,263041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,254493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oppland 0,250369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Sør-Trøndelag 0,248999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Hedmark 0,248194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Buskerud 0,244629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Sør-Trøndelag 0,241556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Rogaland 0,236919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Møre og Romsdal 0,236012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,235100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Oppland 0,230138 Mandat tildelt
76 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,215530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Hedmark 0,207907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,204505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,199594 Mandat tildelt
81 SV Nord-Trøndelag 0,187457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,186667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,183998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,183094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,179907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Nord-Trøndelag 0,179143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,172783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,169524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Aust-Agder 0,165385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,145046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,124911 Mandat tildelt
93 SV Aust-Agder 0,110365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,104487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,102399 Mandat tildelt