Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 43 49 -6 42 41
Høyre 21,1 25,0 -3,9 37 45 -8 38 38
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9 18 19
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0 11 12
Sp 17,6 10,3 7,3 34 19 15 34 32
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7 1 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 7,0 3,2 3,8 12 1 11 12 13
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10 11 11
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 4 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0
Buskerud 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,669767 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
3 R Nordland 0,584962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Rogaland 0,544523 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,537663 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,498028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Nord-Trøndelag 0,497233 Mandat tildelt
8 H Finnmark 0,485132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hedmark 0,476928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Sogn og Fjordane 0,470820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Buskerud 0,465972 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,464262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Oslo 0,463203 Mandat tildelt
14 MDG Østfold 0,450740 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,445692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Østfold 0,432583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Akershus 0,426141 Mandat tildelt
18 SV Buskerud 0,425865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,409340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,388226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Vestfold 0,380639 Mandat tildelt
22 R Rogaland 0,379426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Hordaland 0,379157 Mandat tildelt
24 SV Finnmark 0,375543 Mandat tildelt
25 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Møre og Romsdal 0,372611 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,364954 Mandat tildelt
30 H Buskerud 0,362344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Hordaland 0,349156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,332437 Mandat tildelt
37 Frp Akershus 0,326610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,318404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,312989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,311714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vest-Agder 0,311624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Troms 0,307126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Oppland 0,304811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,300414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Buskerud 0,299988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,295576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Troms 0,289228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,288514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,282445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,282120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,281916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hordaland 0,271403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Telemark 0,266861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,266706 Mandat tildelt
63 SV Telemark 0,263351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Akershus 0,262087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Oppland 0,255207 Mandat tildelt
67 MDG Sør-Trøndelag 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,251823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,241715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Rogaland 0,240353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,214237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,205995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,193436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,192128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,185767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,172552 Mandat tildelt
86 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,165574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,162465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,152822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,126112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,096569 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt