Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 42 49 -7 42 40
Høyre 21,1 25,0 -3,9 38 45 -7 38 38
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9 18 18
SV 6,4 6,0 0,4 11 11 0 11 11
Sp 17,6 10,3 7,3 34 19 15 34 36
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7 1 1
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 7,0 3,2 3,8 12 1 11 12 12
Rødt 6,1 2,4 3,7 11 1 10 11 11
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0
Oslo 5 4 1 2 1 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,669767 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,595435 Mandat tildelt
3 R Nordland 0,584962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Rogaland 0,544523 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,537663 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,497233 Mandat tildelt
7 MDG Oslo 0,488937 Mandat tildelt
8 H Finnmark 0,485132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hedmark 0,476928 Mandat tildelt
10 H Sogn og Fjordane 0,470820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,470453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Østfold 0,450740 Mandat tildelt
13 R Østfold 0,432583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Oslo 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,427332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oppland 0,415023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,409794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Buskerud 0,407725 Mandat tildelt
19 MDG Vestfold 0,380639 Mandat tildelt
20 R Rogaland 0,379426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Hordaland 0,379157 Mandat tildelt
22 SV Finnmark 0,375543 Mandat tildelt
23 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,374678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,372632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,367437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,364954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,352501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,349963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,349156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,337966 Mandat tildelt
36 MDG Møre og Romsdal 0,326034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,320786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,317051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,314690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,311714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vest-Agder 0,311624 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Troms 0,307126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,304794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Akershus 0,294848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,290883 Mandat tildelt
50 R Troms 0,289228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,288514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Akershus 0,287645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,282445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,281916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,278603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,273866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,271984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Hordaland 0,271403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Telemark 0,266861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Telemark 0,266706 Mandat tildelt
61 SV Telemark 0,263351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,262489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,257837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Oppland 0,254009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Sør-Trøndelag 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hedmark 0,251823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,246313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Rogaland 0,240353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,235100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,234926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,216129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,214237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Oppland 0,212673 Mandat tildelt
79 Frp Troms 0,205995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,193436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,192128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Finnmark 0,185767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,172552 Mandat tildelt
86 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,165574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,162465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nord-Trøndelag 0,152822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,126112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,096569 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,094618 Mandat tildelt