Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 27,4 -4,8 43 49 -6 43 44
Høyre 20,8 25,0 -4,2 38 45 -7 38 39
Frp 9,2 15,2 -6,0 17 27 -10 17 17
SV 7,7 6,0 1,7 14 11 3 14 14
Sp 20,0 10,3 9,7 40 19 21 40 38
KrF 3,1 4,2 -1,1 1 8 -7 1 1
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 6,3 3,2 3,1 12 1 11 12 12
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1+1 0 0
Oslo 5 4 1 2+1 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 3 0 0 1+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 1+1 1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Sør-Trøndelag 0,636945 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,551993 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,512370 Mandat tildelt
4 Frp Telemark 0,500480 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,490143 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,478244 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,464109 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,451926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Østfold 0,447606 Mandat tildelt
10 H Nordland 0,446857 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,444829 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,443555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,439356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,439113 Mandat tildelt
15 Frp Finnmark 0,435375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,427056 Mandat tildelt
17 Frp Hedmark 0,426017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,420678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Buskerud 0,419364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,416887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Østfold 0,405671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,399937 Mandat tildelt
23 MDG Akershus 0,383525 Mandat tildelt
24 SV Vestfold 0,379867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,374452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,361434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,359837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,357196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oppland 0,355576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,346760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vestfold 0,342562 Mandat tildelt
32 MDG Hordaland 0,341246 Mandat tildelt
33 MDG Nordland 0,337510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Møre og Romsdal 0,335377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,316878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,316219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Aust-Agder 0,313959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,313875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,310215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,310043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,300463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sør-Trøndelag 0,295634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,291727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,284415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,282966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vest-Agder 0,280471 Mandat tildelt
47 Frp Buskerud 0,279576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,278405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,278101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,277907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Troms 0,276381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vest-Agder 0,274429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Oppland 0,274341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Hordaland 0,274132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,269289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,265736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,257747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,254173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Telemark 0,240175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nordland 0,238793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,231588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Sør-Trøndelag 0,227348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Hedmark 0,226630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Rogaland 0,218385 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Rogaland 0,216332 Mandat tildelt
66 SV Troms 0,215622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,213042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,204505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,179907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,172783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sogn og Fjordane 0,171747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Finnmark 0,167159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,151723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Aust-Agder 0,150982 Mandat tildelt