Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,6 26,3 -3,7 42 48 -6 44 43
Høyre 19,2 20,4 -1,2 34 36 -2 33 34
Frp 11,8 11,6 0,2 21 21 0 21 21
SV 10,2 7,6 2,6 18 13 5 18 18
Sp 11,5 13,5 -2,0 21 28 -7 21 20
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 4,4 4,6 -0,2 8 8 0 8 8
MDG 5,0 3,9 1,1 9 3 6 9 9
Rødt 7,2 4,7 2,5 13 8 5 12 13
Andre 4,3 3,6 0,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1+1 1 1 0
Oslo 4 4 1 4 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 1 1 0+1 0 1 0
Hordaland 3 4 2 2 1 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 2 0 0 0+1 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,621606 Mandat tildelt
2 R Østfold 0,558828 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,547442 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,513537 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,509583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Vestfold 0,499378 Mandat tildelt
7 R Oslo 0,478538 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,468803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vest-Agder 0,439761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,436902 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,435684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,422904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Hordaland 0,420681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,419584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Oslo 0,408828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Telemark 0,408627 Mandat tildelt
17 R Vestfold 0,404957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nord-Trøndelag 0,399880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,393102 Mandat tildelt
20 MDG Rogaland 0,391806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,386376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sør-Trøndelag 0,385827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,385330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,384879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Nordland 0,384838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,384273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,383156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,375347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,374000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oppland 0,372538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Buskerud 0,368568 Mandat tildelt
32 R Troms 0,366304 Mandat tildelt
33 SV Sør-Trøndelag 0,365411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Oslo 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Akershus 0,359967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Akershus 0,358816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,357822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,356355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Hordaland 0,355436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,354932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Møre og Romsdal 0,354740 Mandat tildelt
42 R Telemark 0,354453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Møre og Romsdal 0,347304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Aust-Agder 0,345682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,343628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,330708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,329886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,327499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,325979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Østfold 0,320519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,320407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Rogaland 0,316313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,313951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Hedmark 0,307945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Finnmark 0,306493 Mandat tildelt
56 SV Nord-Trøndelag 0,305729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Østfold 0,299699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,297072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Rogaland 0,296273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Buskerud 0,291214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,290219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,288965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,286588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,283617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,283415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Østfold 0,281682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Sør-Trøndelag 0,279785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Oppland 0,273056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Troms 0,270970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Akershus 0,269781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,263766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,262714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Finnmark 0,257856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Sør-Trøndelag 0,256861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nordland 0,255068 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,252494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Hordaland 0,249496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Telemark 0,246586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Rogaland 0,245502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Buskerud 0,243412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Vest-Agder 0,243229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,241906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,241483 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,240625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,237951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,237479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Nordland 0,237208 Mandat tildelt
88 SV Sogn og Fjordane 0,237025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Telemark 0,233808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Østfold 0,225231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,222654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,221645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Møre og Romsdal 0,221164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oppland 0,221141 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Nordland 0,220282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Østfold 0,216320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,214942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Troms 0,211879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Finnmark 0,208467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Vest-Agder 0,200812 Mandat tildelt
101 H Vest-Agder 0,200612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Hedmark 0,199790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Møre og Romsdal 0,196638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Oppland 0,196396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Nord-Trøndelag 0,196360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Møre og Romsdal 0,196009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Aust-Agder 0,190658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Nordland 0,190303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Troms 0,189354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Sogn og Fjordane 0,183386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Hedmark 0,183200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Telemark 0,178568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Buskerud 0,175485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Vest-Agder 0,174183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Aust-Agder 0,170608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Sp Vestfold 0,168746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Hedmark 0,157438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Oppland 0,147120 Mandat tildelt
119 Frp Finnmark 0,146696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Frp Aust-Agder 0,134746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Hedmark 0,131537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 H Sogn og Fjordane 0,129619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Troms 0,118434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Finnmark 0,116051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Oppland 0,114736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Aust-Agder 0,114195 Mandat tildelt
127 V Telemark 0,108606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 V Sogn og Fjordane 0,098579 Mandat tildelt
129 MDG Sogn og Fjordane 0,094520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Nord-Trøndelag 0,094255 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 V Aust-Agder 0,093005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,077659 Mandat tildelt