Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,5 26,3 -3,8 41 48 -7 43 41
Høyre 21,0 20,4 0,7 37 36 1 36 36
Frp 9,8 11,6 -1,8 17 21 -4 16 17
SV 7,3 7,6 -0,4 13 13 0 12 13
Sp 19,2 13,5 5,7 36 28 8 39 38
KrF 3,3 3,8 -0,5 3 3 0 2 3
Venstre 3,2 4,6 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 6,3 3,9 2,3 11 3 8 11 11
Rødt 4,9 4,7 0,1 9 8 1 8 8
Andre 2,6 3,6 -1,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 4 5 1 2+1 1 0 1 3 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,545818 Mandat tildelt
2 Frp Telemark 0,534826 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,519078 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,514885 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,496160 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,492745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Oslo 0,480150 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,462865 Mandat tildelt
9 MDG Akershus 0,451222 Mandat tildelt
10 R Nordland 0,445153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Nord-Trøndelag 0,437613 Mandat tildelt
12 Frp Hedmark 0,425984 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Sogn og Fjordane 0,425534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,421917 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,421214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,419776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Møre og Romsdal 0,419406 Mandat tildelt
18 SV Hedmark 0,392006 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,391621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,391593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,389310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Østfold 0,376884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Østfold 0,376439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Buskerud 0,375467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Vestfold 0,373584 Mandat tildelt
26 Frp Rogaland 0,367309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Oslo 0,367213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,365929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Finnmark 0,364980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oppland 0,361389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,357149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,356150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,335293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Buskerud 0,331726 Mandat tildelt
35 R Oslo 0,322349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,320484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,319611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,318701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,317816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Hordaland 0,313752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,310389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,308277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,306202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Nordland 0,298298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Telemark 0,291456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,285022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,282277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Møre og Romsdal 0,278094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,273624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Vestfold 0,272776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nord-Trøndelag 0,270397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,269872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oppland 0,265708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Sør-Trøndelag 0,260618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,260407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vest-Agder 0,254166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,252692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vest-Agder 0,252549 Mandat tildelt
59 R Buskerud 0,248256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Troms 0,246737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Akershus 0,242478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Buskerud 0,240721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hordaland 0,239429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Møre og Romsdal 0,238946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Telemark 0,238778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Troms 0,238108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Finnmark 0,235898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,235092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,231888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Sør-Trøndelag 0,229475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Telemark 0,224538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,218655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,218050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,217909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,214928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Rogaland 0,211320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,209426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,208658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hedmark 0,207468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Finnmark 0,206449 Mandat tildelt
81 MDG Hedmark 0,197983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,196976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Oppland 0,185028 Mandat tildelt
84 Frp Vest-Agder 0,184676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Oppland 0,183913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,169035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,163864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,162676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,158077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,146012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,143586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Sogn og Fjordane 0,123514 Mandat tildelt
93 MDG Sogn og Fjordane 0,118827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,118524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,114924 Mandat tildelt