Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,4 26,3 -3,9 42 48 -6 46 45
Høyre 24,8 20,4 4,4 45 36 9 43 44
Frp 15,7 11,6 4,1 30 21 9 30 28
SV 11,0 7,6 3,4 20 13 7 19 20
Sp 4,5 13,5 -9,0 8 28 -20 8 8
KrF 3,5 3,8 -0,3 2 3 -1 2 2
Venstre 5,9 4,6 1,3 11 8 3 10 11
MDG 3,8 3,9 -0,1 2 3 -1 2 2
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 3,5 3,6 -0,1 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 6 3 2 0+1 0 2 1 1 0 0
Oslo 4 5+1 1 4 0 0 2 1 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2+1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 3 2 0+1 0 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 2 0 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,585851 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,557171 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,503289 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Oslo 0,495444 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,493835 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,489200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,487891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,452941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Rogaland 0,451114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
12 SV Telemark 0,440667 Mandat tildelt
13 Sp Møre og Romsdal 0,407708 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,406747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,403334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oppland 0,401780 Mandat tildelt
17 SV Vest-Agder 0,384315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nord-Trøndelag 0,384171 Mandat tildelt
19 SV Hordaland 0,382770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Østfold 0,380343 Mandat tildelt
21 Sp Østfold 0,376242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,376152 Mandat tildelt
23 Sp Buskerud 0,376103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,372805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vestfold 0,366334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,363839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,361394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,344883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,333831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Nord-Trøndelag 0,329684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,326393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Rogaland 0,319508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Vestfold 0,319037 Mandat tildelt
35 Sp Troms 0,318089 Mandat tildelt
36 V Østfold 0,302021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,298239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sogn og Fjordane 0,283995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Hordaland 0,277835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,277302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Nordland 0,275074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,274481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,273685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,267501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Møre og Romsdal 0,263709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Troms 0,259501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,259130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Akershus 0,258583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,258071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sogn og Fjordane 0,255630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Nordland 0,255148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,253680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Finnmark 0,249801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Troms 0,249272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Aust-Agder 0,246282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Telemark 0,241203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Aust-Agder 0,239007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,236442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vest-Agder 0,233576 Mandat tildelt
64 SV Østfold 0,233286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,211385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Hedmark 0,209605 Mandat tildelt
67 Sp Oslo 0,199378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,198120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hedmark 0,197584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Telemark 0,191105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,189250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,188455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,186900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Oppland 0,185838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Finnmark 0,183542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vestfold 0,179506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hedmark 0,176408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Sør-Trøndelag 0,174811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,172157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,172091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,167408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,164346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,158775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Finnmark 0,156453 Mandat tildelt
86 V Oppland 0,153860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,145599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,144231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,135247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,132164 Mandat tildelt
91 R Sogn og Fjordane 0,124770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,124675 Mandat tildelt