Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,4 26,3 -3,9 41 48 -7 42 42
Høyre 24,3 20,4 3,9 44 36 8 44 44
Frp 12,6 11,6 1,0 23 21 2 23 23
SV 9,9 7,6 2,3 18 13 5 18 18
Sp 10,2 13,5 -3,3 19 28 -9 19 18
KrF 3,3 3,8 -0,5 3 3 0 2 3
Venstre 3,4 4,6 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 4,2 3,9 0,3 8 3 5 8 8
Rødt 6,1 4,7 1,4 11 8 3 11 11
Andre 3,6 3,6 0,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 6 2+1 2 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 3+1 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 3 5 2 2 1 1 0 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,624017 Mandat tildelt
3 R Nordland 0,559883 Mandat tildelt
4 SV Hedmark 0,533445 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,510995 Mandat tildelt
6 SV Vestfold 0,484662 Mandat tildelt
7 R Østfold 0,473489 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,466713 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,452895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oslo 0,451967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,449017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,440625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Hordaland 0,415407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,413646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,413026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,412572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,411448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,410770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,409143 Mandat tildelt
21 R Oslo 0,405424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Møre og Romsdal 0,401498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Akershus 0,398805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,398547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Telemark 0,396605 Mandat tildelt
26 Ap Nordland 0,392717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vest-Agder 0,390069 Mandat tildelt
28 Ap Troms 0,386060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Hordaland 0,373132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,366935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,361592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,356505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,354859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Sør-Trøndelag 0,354668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,354109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nordland 0,352256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,348107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,345893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,344493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Vestfold 0,343074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sør-Trøndelag 0,342217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,340834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Hedmark 0,339172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,338791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Rogaland 0,337756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,335232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sør-Trøndelag 0,327136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oppland 0,326911 Mandat tildelt
51 H Finnmark 0,326399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,320960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Akershus 0,317865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Buskerud 0,312253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,312094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Troms 0,310323 Mandat tildelt
57 Frp Buskerud 0,309888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Møre og Romsdal 0,308045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Aust-Agder 0,306585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Akershus 0,304974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,302648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Hordaland 0,301132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Møre og Romsdal 0,300546 Mandat tildelt
65 R Telemark 0,300279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Oppland 0,298831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Østfold 0,297228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,296752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vest-Agder 0,295457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nordland 0,292231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Nord-Trøndelag 0,290264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Rogaland 0,287552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,284298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,284185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,280521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Vestfold 0,276306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Møre og Romsdal 0,271718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,269612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Troms 0,268166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Buskerud 0,263263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Telemark 0,263120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,260885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Finnmark 0,259600 Mandat tildelt
84 H Vestfold 0,256390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nordland 0,256304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Hedmark 0,254194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Vest-Agder 0,253899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,253586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Hedmark 0,252860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Oppland 0,248562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Nordland 0,247579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,241315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Troms 0,240337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Vest-Agder 0,237744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Troms 0,233560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,231348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,230067 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Telemark 0,229508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Nord-Trøndelag 0,229166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,225766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Sør-Trøndelag 0,217614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Aust-Agder 0,215083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Sogn og Fjordane 0,214555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Finnmark 0,214124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Østfold 0,209962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Aust-Agder 0,209281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Telemark 0,207375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Vest-Agder 0,206090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Nord-Trøndelag 0,204585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Møre og Romsdal 0,190239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Sp Finnmark 0,184901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Hedmark 0,182800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Nord-Trøndelag 0,168696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 H Sogn og Fjordane 0,164041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Troms 0,159044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Finnmark 0,156649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Sogn og Fjordane 0,155359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 Frp Oppland 0,155076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Aust-Agder 0,144543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 Frp Aust-Agder 0,143875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Finnmark 0,097478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Aust-Agder 0,095922 Mandat tildelt
132 MDG Sogn og Fjordane 0,079395 Mandat tildelt
133 MDG Nord-Trøndelag 0,079172 Mandat tildelt