Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,4 27,4 -5,0 41 49 -8 41 42
Høyre 24,2 25,0 -0,8 44 45 -1 44 44
Frp 7,4 15,2 -7,8 14 27 -13 14 13
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 21,7 10,3 11,4 40 19 21 41 41
KrF 3,3 4,2 -0,9 3 8 -5 2 2
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 2 2
Rødt 5,3 2,4 2,9 10 1 9 10 10
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 2 1 3 0 0 1 1 0
Oslo 5 5 1 2+1 1 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 1 1+1 3 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 1 0+1 0 0 3 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 0+1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Nordland 0,641233 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,570277 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,540012 Mandat tildelt
4 Frp Sør-Trøndelag 0,512338 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,508277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Nordland 0,448083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
8 Sp Oppland 0,445594 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,444933 Mandat tildelt
10 Frp Troms 0,443999 Mandat tildelt
11 SV Hordaland 0,442988 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,441467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,430801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Vest-Agder 0,416918 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,414713 Mandat tildelt
19 Sp Rogaland 0,411462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,404128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Telemark 0,402562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,401377 Mandat tildelt
23 SV Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,400890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,400595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hedmark 0,399689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Møre og Romsdal 0,381553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Østfold 0,375874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Oslo 0,375415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,374936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sogn og Fjordane 0,374599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,373299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,367502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,363631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Finnmark 0,350150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,349577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,349239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Finnmark 0,348951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,345420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,345078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hedmark 0,342654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,341072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hordaland 0,340980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nordland 0,340954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,330899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Rogaland 0,329675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Troms 0,327788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,324408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,323997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,319538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,317308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,314967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,311936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Østfold 0,299835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Oppland 0,298203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Oslo 0,294410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nord-Trøndelag 0,293533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,292488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Østfold 0,291715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Oppland 0,287106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vest-Agder 0,286993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,282196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,274598 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,270863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Telemark 0,270433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,269631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,269437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Akershus 0,263985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,263821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Telemark 0,261369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Akershus 0,256180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Møre og Romsdal 0,253254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Aust-Agder 0,252547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Troms 0,251290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Finnmark 0,250348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Rogaland 0,249379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,247870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vestfold 0,245398 Mandat tildelt
87 Ap Møre og Romsdal 0,244481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Hordaland 0,235803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Telemark 0,231709 Mandat tildelt
91 R Buskerud 0,228038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Østfold 0,227600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Vest-Agder 0,227114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Nord-Trøndelag 0,223928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,212822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Aust-Agder 0,208256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Sogn og Fjordane 0,201008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Buskerud 0,196767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Sør-Trøndelag 0,193981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Møre og Romsdal 0,189524 Mandat tildelt
102 H Finnmark 0,185458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Oppland 0,184793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,174818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Hedmark 0,166935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Vestfold 0,164485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,149918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,149778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Sogn og Fjordane 0,144708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Nord-Trøndelag 0,143845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,136112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,083918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,082206 Mandat tildelt