Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,3 27,4 -5,1 42 49 -7 42 42
Høyre 23,1 25,0 -2,0 43 45 -2 43 43
Frp 11,8 15,2 -3,4 22 27 -5 22 22
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 18,1 10,3 7,8 34 19 15 34 34
KrF 3,4 4,2 -0,8 2 8 -6 2 3
Venstre 3,3 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 4,3 3,2 1,0 8 1 7 8 8
Rødt 3,5 2,4 1,1 2 1 1 2 1
Andre 1,9 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 1+1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 1+1 1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1+1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,546827 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,514759 Mandat tildelt
3 H Nordland 0,495634 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,475899 Mandat tildelt
5 Frp Oslo 0,469866 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,462238 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,440721 Mandat tildelt
8 MDG Rogaland 0,439843 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,439664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,437730 Mandat tildelt
11 Sp Troms 0,437374 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,437268 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,436563 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,428278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,421304 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,420854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Møre og Romsdal 0,404181 Mandat tildelt
18 Frp Aust-Agder 0,403020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,399097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,398801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,398002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hordaland 0,397740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,396572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Akershus 0,395347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,382636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,381754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Akershus 0,378407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,375532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nordland 0,373333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nord-Trøndelag 0,371632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oppland 0,371253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,370476 Mandat tildelt
33 Frp Østfold 0,363238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,357418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,351906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Akershus 0,350900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,350732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,347682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,347649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Finnmark 0,347375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,346658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,344077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,343544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Rogaland 0,342825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nord-Trøndelag 0,342391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,341324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,341119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Rogaland 0,339548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,339439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,336710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,333257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,333014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Troms 0,326324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,322556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Møre og Romsdal 0,317899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,315453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,314021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,312110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,309032 Mandat tildelt
60 H Telemark 0,308241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Møre og Romsdal 0,304620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Østfold 0,298499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Oslo 0,298254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Akershus 0,292445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,289032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,288340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Oppland 0,285816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vest-Agder 0,285721 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,281907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Østfold 0,274941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Vestfold 0,273372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,272547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,267694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,264379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,262506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Telemark 0,260202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,257051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vest-Agder 0,256857 Mandat tildelt
79 SV Nord-Trøndelag 0,251371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Buskerud 0,248727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Møre og Romsdal 0,243385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Østfold 0,243054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,236307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Oslo 0,235114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,232896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Vestfold 0,232191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Hordaland 0,231282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,230944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nordland 0,228754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,221798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,219799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,214160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,212984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,210314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Aust-Agder 0,207330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,200122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Møre og Romsdal 0,198907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,190085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,189226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Troms 0,187328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,186315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Nord-Trøndelag 0,181217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,176789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,167498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Telemark 0,162801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,154931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,153576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,148018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,145656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,113290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,102353 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,093193 Mandat tildelt