Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,3 27,4 -5,1 40 49 -9 41 42
Høyre 22,9 25,0 -2,1 41 45 -4 41 38
Frp 8,4 15,2 -6,8 14 27 -13 13 13
SV 7,1 6,0 1,1 11 11 0 11 11
Sp 19,2 10,3 8,9 36 19 17 38 38
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 3
Venstre 4,3 4,4 -0,1 7 8 -1 7 7
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9 9 10
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 6 7
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 4 5 1 2 1 0 2 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 1 1 2 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,660582 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,604059 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,581597 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
5 Frp Troms 0,504008 Mandat tildelt
6 Frp Vest-Agder 0,473280 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Telemark 0,456967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Oslo 0,426073 Mandat tildelt
11 MDG Akershus 0,417775 Mandat tildelt
12 Frp Hordaland 0,417168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,416665 Mandat tildelt
14 R Oslo 0,416498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,413835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,413413 Mandat tildelt
18 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
19 SV Hedmark 0,404874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Nordland 0,402775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Finnmark 0,397543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hedmark 0,388938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,374924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Buskerud 0,355292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,350280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oppland 0,338479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,334194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
32 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Møre og Romsdal 0,322700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Akershus 0,299662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,287485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Aust-Agder 0,286634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Møre og Romsdal 0,284119 Mandat tildelt
42 Frp Rogaland 0,283081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Oppland 0,273226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vest-Agder 0,271557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Troms 0,267651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Østfold 0,258359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,254227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,242639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Telemark 0,232535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Buskerud 0,223344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Oppland 0,221336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Sør-Trøndelag 0,220120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Hedmark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hordaland 0,214637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Rogaland 0,209464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Akershus 0,203004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,198821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vestfold 0,186710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Telemark 0,183654 Mandat tildelt
71 R Buskerud 0,180696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,164263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,150181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Oppland 0,146452 Mandat tildelt
79 MDG Aust-Agder 0,146212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,137588 Mandat tildelt
83 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
89 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,114004 Mandat tildelt
91 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,096656 Mandat tildelt