Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,3 27,4 -5,1 40 49 -9 41 42
Høyre 22,9 25,0 -2,1 40 45 -5 41 38
Frp 8,4 15,2 -6,8 13 27 -14 13 13
SV 7,1 6,0 1,1 11 11 0 11 11
Sp 19,2 10,3 8,9 38 19 19 38 38
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 3
Venstre 4,3 4,4 -0,1 7 8 -1 7 7
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9 9 10
Rødt 4,2 2,4 1,8 7 1 6 6 7
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 4 1 2 1 0 2 2+1 2 0
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 0 0 1 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 5 1 1 2 1 1 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 0+1 1 2 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,660582 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,604059 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,581597 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,560572 Mandat tildelt
5 R Akershus 0,541344 Mandat tildelt
6 Frp Troms 0,504008 Mandat tildelt
7 Frp Vest-Agder 0,473280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Buskerud 0,472473 Mandat tildelt
9 R Sør-Trøndelag 0,461149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Telemark 0,456967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,417168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,416665 Mandat tildelt
14 SV Hordaland 0,413835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
16 Frp Oppland 0,406175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Buskerud 0,406047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,404874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,403648 Mandat tildelt
20 R Nordland 0,402775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Finnmark 0,397543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Oslo 0,394577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,393783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hedmark 0,388938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Akershus 0,371356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Møre og Romsdal 0,368800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,350280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,340261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,333266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
33 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,328554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oppland 0,327871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Møre og Romsdal 0,324708 Mandat tildelt
38 Frp Oslo 0,316605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,298473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,297873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Buskerud 0,289083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Aust-Agder 0,286634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,283081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Møre og Romsdal 0,272504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Vest-Agder 0,271557 Mandat tildelt
48 MDG Troms 0,267651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Akershus 0,266366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Oppland 0,265604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Rogaland 0,261234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,258359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,255250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nord-Trøndelag 0,254227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,242639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Telemark 0,232535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Sør-Trøndelag 0,220120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hedmark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,214637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Rogaland 0,209464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Buskerud 0,206510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Troms 0,199133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Troms 0,198821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Vestfold 0,194500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,186710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Telemark 0,183654 Mandat tildelt
72 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Oppland 0,175742 Mandat tildelt
74 R Møre og Romsdal 0,171635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,164263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,151023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Aust-Agder 0,146212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,137588 Mandat tildelt
84 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Hedmark 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
89 R Vest-Agder 0,118815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,114004 Mandat tildelt
91 R Finnmark 0,107841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,096656 Mandat tildelt