Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 27,4 -5,2 40 49 -9 41 41
Høyre 22,8 25,0 -2,2 40 45 -5 40 42
Frp 9,0 15,2 -6,2 15 27 -12 15 16
SV 8,2 6,0 2,2 14 11 3 14 15
Sp 18,7 10,3 8,4 38 19 19 37 34
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 1
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 5,5 3,2 2,3 9 1 8 9 10
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4 5 1 2+1 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,613971 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,592900 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,566577 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,545661 Mandat tildelt
6 Frp Troms 0,540024 Mandat tildelt
7 Frp Vest-Agder 0,507058 Mandat tildelt
8 R Sør-Trøndelag 0,505061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Telemark 0,489640 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,481225 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,476657 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,467619 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,454789 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,446957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
16 Frp Oppland 0,435207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Oslo 0,432156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Finnmark 0,425917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,425903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hedmark 0,416760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,404522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,384902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oppland 0,378691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Buskerud 0,366098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,363941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,352016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,339225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Telemark 0,337421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,334833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Sør-Trøndelag 0,314825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,303303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
36 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Møre og Romsdal 0,292754 Mandat tildelt
39 SV Vest-Agder 0,292259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,286771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,285384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Nord-Trøndelag 0,274478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,273494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Nordland 0,254296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vest-Agder 0,244862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Troms 0,241298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Oppland 0,239502 Mandat tildelt
52 SV Rogaland 0,232553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Troms 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Buskerud 0,226223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,207711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hedmark 0,197861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Oppland 0,192442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Møre og Romsdal 0,188020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sogn og Fjordane 0,182901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Aust-Agder 0,161588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Finnmark 0,145982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Aust-Agder 0,131808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Nord-Trøndelag 0,124818 Mandat tildelt
72 MDG Nord-Trøndelag 0,120074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Sogn og Fjordane 0,115641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Sogn og Fjordane 0,072813 Mandat tildelt
76 R Aust-Agder 0,071369 Mandat tildelt