Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 27,4 -5,2 41 49 -8 41 42
Høyre 22,8 25,0 -2,2 40 45 -5 40 39
Frp 9,0 15,2 -6,2 16 27 -11 15 15
SV 8,2 6,0 2,2 14 11 3 14 14
Sp 18,7 10,3 8,4 36 19 17 37 37
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 3
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 5,5 3,2 2,3 9 1 8 9 9
Rødt 4,6 2,4 2,2 8 1 7 8 8
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 5 1 2+1 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 1 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,613971 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
3 MDG Rogaland 0,566577 Mandat tildelt
4 Frp Troms 0,540024 Mandat tildelt
5 Frp Vest-Agder 0,507058 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,505061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Telemark 0,489640 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,481225 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,480055 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,477453 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,476657 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,467619 Mandat tildelt
13 R Oslo 0,456164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,446957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Nordland 0,441118 Mandat tildelt
16 SV Akershus 0,433014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Finnmark 0,425917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hedmark 0,416760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Vestfold 0,404522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,384160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Akershus 0,376687 Mandat tildelt
22 SV Møre og Romsdal 0,372665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oppland 0,362673 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,358071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Telemark 0,337421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Østfold 0,326228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Akershus 0,321057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Buskerud 0,320336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oppland 0,315576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Sør-Trøndelag 0,314825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,308014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,307151 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,303303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
36 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vest-Agder 0,292259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,286771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Rogaland 0,286136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,276815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Nord-Trøndelag 0,274478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,272386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,259957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Møre og Romsdal 0,256160 Mandat tildelt
46 SV Nordland 0,254296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Vest-Agder 0,244862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Troms 0,241298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,239308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Rogaland 0,232553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Troms 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Akershus 0,222338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,218129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Vestfold 0,213024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,207711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Telemark 0,201152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vestfold 0,200046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Oppland 0,199585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Buskerud 0,197945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Hedmark 0,197861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sogn og Fjordane 0,182901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,175996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Møre og Romsdal 0,164518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Aust-Agder 0,161588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Oppland 0,160369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Finnmark 0,145982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hedmark 0,144898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Aust-Agder 0,131808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vest-Agder 0,130107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Nord-Trøndelag 0,124818 Mandat tildelt
72 MDG Nord-Trøndelag 0,120074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Finnmark 0,118122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Sogn og Fjordane 0,115641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Sogn og Fjordane 0,072813 Mandat tildelt
76 R Aust-Agder 0,071369 Mandat tildelt