Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 27,4 -5,2 41 49 -8 41 41
Høyre 22,1 25,0 -2,9 40 45 -5 39 40
Frp 10,1 15,2 -5,1 18 27 -9 18 18
SV 8,8 6,0 2,8 16 11 5 16 16
Sp 14,6 10,3 4,3 27 19 8 29 27
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 2 2
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 7,0 3,2 3,8 13 1 12 13 13
Rødt 5,2 2,4 2,8 10 1 9 9 10
Andre 3,8 1,8 2,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1 1 0 1 1+1 1 0
Oslo 4 4+1 1 3 0 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3+1 4 2 2 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 0 1 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,570953 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,539606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,498691 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,493128 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,488350 Mandat tildelt
7 Frp Finnmark 0,477936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Hedmark 0,467672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,466814 Mandat tildelt
10 MDG Buskerud 0,465972 Mandat tildelt
11 MDG Oslo 0,463203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,461396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,460042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Møre og Romsdal 0,457095 Mandat tildelt
16 Sp Sør-Trøndelag 0,453162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Akershus 0,452710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Østfold 0,450740 Mandat tildelt
19 H Hordaland 0,446968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
21 MDG Akershus 0,426141 Mandat tildelt
22 Sp Nordland 0,422065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,413054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oppland 0,406396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,397852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,397014 Mandat tildelt
27 Frp Oslo 0,380675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Vestfold 0,380639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,379519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Akershus 0,379516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Hordaland 0,379157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Møre og Romsdal 0,372611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nord-Trøndelag 0,369966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Østfold 0,368760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Buskerud 0,366979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Rogaland 0,366547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,362146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Oslo 0,348946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oslo 0,348623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Hedmark 0,346126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Finnmark 0,345833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Aust-Agder 0,344665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Sør-Trøndelag 0,342002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Oppland 0,341441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,340371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Rogaland 0,338025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,337912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,333493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Troms 0,324860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,323462 Mandat tildelt
57 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Akershus 0,320268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vest-Agder 0,311624 Mandat tildelt
62 Frp Østfold 0,310641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Troms 0,307126 Mandat tildelt
65 Frp Buskerud 0,306925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Nord-Trøndelag 0,305644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Oppland 0,304811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,302185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hordaland 0,300947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Østfold 0,297156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,295484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,295285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,293385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nordland 0,291731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nordland 0,284872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Vest-Agder 0,284434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,280723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Møre og Romsdal 0,276913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Vestfold 0,272146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hedmark 0,268917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Telemark 0,266861 Mandat tildelt
87 Ap Telemark 0,259036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,256969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Buskerud 0,255687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sør-Trøndelag 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Hedmark 0,251823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Troms 0,246569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Vest-Agder 0,246060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Buskerud 0,243985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vestfold 0,240767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Rogaland 0,240353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Møre og Romsdal 0,237023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Sør-Trøndelag 0,233091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Hordaland 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Telemark 0,227374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Vestfold 0,224501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Akershus 0,223428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Oppland 0,217548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Møre og Romsdal 0,212516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Aust-Agder 0,206404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Troms 0,202006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Ap Sogn og Fjordane 0,199221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Sogn og Fjordane 0,197483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Buskerud 0,195186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Vest-Agder 0,189688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Finnmark 0,185767 Mandat tildelt
117 Frp Telemark 0,183155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 H Nord-Trøndelag 0,173600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Aust-Agder 0,173444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Finnmark 0,172128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Østfold 0,170526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 H Finnmark 0,169352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Hedmark 0,163780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Nord-Trøndelag 0,152822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Vest-Agder 0,147095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 R Nord-Trøndelag 0,141141 Mandat tildelt
130 R Finnmark 0,133542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 Sp Aust-Agder 0,117621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,082325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 R Aust-Agder 0,080678 Mandat tildelt