Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 27,4 -5,2 41 49 -8 41 40
Høyre 22,1 25,0 -2,9 40 45 -5 39 40
Frp 10,1 15,2 -5,1 18 27 -9 18 18
SV 8,8 6,0 2,8 16 11 5 16 16
Sp 14,6 10,3 4,3 27 19 8 29 28
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 2 3
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 7,0 3,2 3,8 13 1 12 13 13
Rødt 5,2 2,4 2,8 10 1 9 9 9
Andre 3,8 1,8 2,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 5 2 1+1 2 0 1 2 1 0
Oslo 4 5 1 3 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0 1 0+1 0
Hordaland 3+1 4 2 2 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,570953 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,569584 Mandat tildelt
3 SV Hedmark 0,501806 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,498691 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,493128 Mandat tildelt
6 MDG Oslo 0,488937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Oslo 0,485600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Finnmark 0,477936 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,467672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Akershus 0,464685 Mandat tildelt
11 Sp Rogaland 0,461396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Sør-Trøndelag 0,453162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Østfold 0,450740 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,447584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,446968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,434109 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,426956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,422065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Buskerud 0,407725 Mandat tildelt
21 Frp Oppland 0,406959 Mandat tildelt
22 H Oslo 0,403158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,401823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,399958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,397014 Mandat tildelt
26 MDG Vestfold 0,380639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Hordaland 0,379157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Nordland 0,374965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nord-Trøndelag 0,369966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Østfold 0,368760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Oslo 0,368331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,367991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,366547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Telemark 0,362146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,360301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,346126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Finnmark 0,345833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Møre og Romsdal 0,345658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,344665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,342002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,340371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,338664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,338025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,337912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,337862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,332079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Møre og Romsdal 0,326034 Mandat tildelt
53 Ap Troms 0,324860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Rogaland 0,323462 Mandat tildelt
55 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,321106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vest-Agder 0,313655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vest-Agder 0,311624 Mandat tildelt
60 Frp Østfold 0,310641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hordaland 0,307759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Troms 0,307126 Mandat tildelt
63 Frp Nord-Trøndelag 0,305644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,302185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Hordaland 0,300947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,299797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Østfold 0,297156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Telemark 0,295285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nord-Trøndelag 0,294575 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Møre og Romsdal 0,291807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Nordland 0,291731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Akershus 0,287645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nordland 0,284872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Oppland 0,284535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Vest-Agder 0,284434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nordland 0,272915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,272146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hedmark 0,268917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Buskerud 0,268560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,266861 Mandat tildelt
86 Ap Telemark 0,259036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Møre og Romsdal 0,256712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,254009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Sør-Trøndelag 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Hedmark 0,251823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Akershus 0,251356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,249569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Troms 0,246569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,246440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Oppland 0,246237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Vest-Agder 0,246060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Møre og Romsdal 0,242299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Vestfold 0,240767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Rogaland 0,240353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Sør-Trøndelag 0,233091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Hordaland 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Telemark 0,227374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Vestfold 0,224501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Buskerud 0,223726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Aust-Agder 0,206404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Troms 0,202006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Sogn og Fjordane 0,199221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Sogn og Fjordane 0,197483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,196276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Vest-Agder 0,189688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Møre og Romsdal 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Finnmark 0,185767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Telemark 0,183155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Oppland 0,181290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Nord-Trøndelag 0,173600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Aust-Agder 0,173444 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Finnmark 0,172128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Buskerud 0,170788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Østfold 0,170526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 H Finnmark 0,169352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Aust-Agder 0,167794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Hedmark 0,163780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Nord-Trøndelag 0,152822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Vest-Agder 0,147095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 R Nord-Trøndelag 0,141141 Mandat tildelt
130 R Finnmark 0,133542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 Sp Aust-Agder 0,117621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,082325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 R Aust-Agder 0,080678 Mandat tildelt