Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 26,3 -4,3 43 48 -5 45 47
Høyre 25,0 20,4 4,6 45 36 9 42 44
Frp 16,8 11,6 5,2 31 21 10 30 29
SV 8,6 7,6 1,0 14 13 1 14 13
Sp 4,5 13,5 -9,0 7 28 -21 7 7
KrF 2,8 3,8 -1,0 2 3 -1 2 2
Venstre 6,5 4,6 1,9 10 8 2 11 10
MDG 4,7 3,9 0,8 7 3 4 8 7
Rødt 6,1 4,7 1,4 10 8 2 10 10
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 7 3 1 0+1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 5 2 3 0 0 2+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 3 1+1 0 0 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 0 0 1 0+1 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,624017 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,559883 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,557171 Mandat tildelt
4 V Oslo 0,538947 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,514606 Mandat tildelt
6 SV Hordaland 0,498761 Mandat tildelt
7 SV Møre og Romsdal 0,495768 Mandat tildelt
8 Sp Hordaland 0,493835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Akershus 0,485782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Østfold 0,473489 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,463403 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,452941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,451114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,443867 Mandat tildelt
15 SV Vestfold 0,421010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,407708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,405428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 R Oslo 0,405424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,384300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nord-Trøndelag 0,384171 Mandat tildelt
21 Sp Østfold 0,376242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Buskerud 0,376103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Rogaland 0,368304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,367787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Buskerud 0,359565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Akershus 0,356037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Vestfold 0,351489 Mandat tildelt
28 SV Telemark 0,344546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Vestfold 0,343074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Østfold 0,332757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Akershus 0,321916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,318089 Mandat tildelt
33 SV Oppland 0,314106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Buskerud 0,312253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Troms 0,310323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Sør-Trøndelag 0,308093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Hordaland 0,306091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Hordaland 0,301132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Møre og Romsdal 0,300546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Vest-Agder 0,300481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Telemark 0,300279 Mandat tildelt
42 V Møre og Romsdal 0,290499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,283995 Mandat tildelt
44 MDG Østfold 0,281712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,281134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vestfold 0,279249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,274481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Hedmark 0,260885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nord-Trøndelag 0,257767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vest-Agder 0,257304 Mandat tildelt
51 SV Rogaland 0,249804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Buskerud 0,247963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hordaland 0,234536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Oppland 0,231348 Mandat tildelt
55 MDG Nordland 0,222964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Sør-Trøndelag 0,217614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Rogaland 0,215137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nordland 0,215057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,209168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Møre og Romsdal 0,207911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Vest-Agder 0,206090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Nord-Trøndelag 0,204585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Troms 0,202891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sogn og Fjordane 0,199816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,199378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vestfold 0,198120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Finnmark 0,194700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Hedmark 0,194335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Vest-Agder 0,188782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,188455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,186900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Aust-Agder 0,186876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Sør-Trøndelag 0,184825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,183542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Østfold 0,182389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Troms 0,177974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,174900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,172091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,169520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Telemark 0,167836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,160407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Sogn og Fjordane 0,155359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,148005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,145598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Aust-Agder 0,144543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,144231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Oppland 0,138302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,137389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,135247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nord-Trøndelag 0,114714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,107359 Mandat tildelt
92 MDG Sogn og Fjordane 0,088818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,088619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Finnmark 0,081805 Mandat tildelt