Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 40 49 -9 40 39
Høyre 21,6 25,0 -3,4 39 45 -6 39 38
Frp 13,9 15,2 -1,3 25 27 -2 25 25
SV 5,7 6,0 -0,3 10 11 -1 10 10
Sp 18,9 10,3 8,6 35 19 16 35 36
KrF 3,5 4,2 -0,7 2 8 -6 2 3
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 9
Rødt 4,1 2,4 1,7 7 1 6 7 7
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 4+1 5 2 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0 1 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,643601 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,594538 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,560092 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,547259 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
6 SV Nordland 0,530288 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,509016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,496646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Rogaland 0,484987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Sogn og Fjordane 0,481974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,481224 Mandat tildelt
13 SV Troms 0,478862 Mandat tildelt
14 Sp Aust-Agder 0,456790 Mandat tildelt
15 R Sør-Trøndelag 0,450158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,423110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nord-Trøndelag 0,420669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hordaland 0,415774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,414177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Østfold 0,412267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,406581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,401493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Møre og Romsdal 0,400196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Akershus 0,395572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,394039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,393440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Nordland 0,393189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,392566 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nordland 0,390265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oppland 0,388092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Akershus 0,370159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,369589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,358376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,358258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nord-Trøndelag 0,357918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,357426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Akershus 0,354187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sør-Trøndelag 0,351978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hedmark 0,348117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,343001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Finnmark 0,342714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,338918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,334978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,334871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Rogaland 0,334600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Finnmark 0,334524 Mandat tildelt
49 SV Oslo 0,333697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Møre og Romsdal 0,332322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,332237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Buskerud 0,331896 Mandat tildelt
53 Frp Oslo 0,331813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,331352 Mandat tildelt
55 H Østfold 0,328387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Sogn og Fjordane 0,326267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,325035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Buskerud 0,324565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,322146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Troms 0,321950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,320783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Buskerud 0,318216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vestfold 0,312023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,308973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,300990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,295341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Østfold 0,290760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,288592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,285424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,285380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Møre og Romsdal 0,285205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,281972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vest-Agder 0,281875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vestfold 0,281202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nordland 0,278422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,278010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Buskerud 0,276361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,274327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,271792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,269693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Vestfold 0,266451 Mandat tildelt
83 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,263955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,261057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Møre og Romsdal 0,259065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Telemark 0,256702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Østfold 0,256505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Rogaland 0,255022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Østfold 0,254078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,252064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Oslo 0,245776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Oppland 0,240661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Vest-Agder 0,240493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Telemark 0,234548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vestfold 0,229775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Mandat tildelt
99 H Aust-Agder 0,221239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Nord-Trøndelag 0,219980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Oppland 0,219355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,219281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sør-Trøndelag 0,218833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
105 Sp Finnmark 0,218047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Aust-Agder 0,204551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Vest-Agder 0,203160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Ap Sogn og Fjordane 0,197418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Troms 0,194411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Nord-Trøndelag 0,190773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Vestfold 0,189869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Telemark 0,186803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Telemark 0,179266 Mandat tildelt
116 MDG Oppland 0,177788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Buskerud 0,176430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Frp Aust-Agder 0,158114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Møre og Romsdal 0,146608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Oppland 0,142949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 R Hedmark 0,129120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Sogn og Fjordane 0,127133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Aust-Agder 0,117451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Vest-Agder 0,115943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 SV Aust-Agder 0,112310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Nord-Trøndelag 0,111250 Mandat tildelt
129 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 R Finnmark 0,105271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,064894 Mandat tildelt