Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 41 49 -8 41 42
Høyre 20,9 25,0 -4,1 37 45 -8 37 37
Frp 9,7 15,2 -5,5 17 27 -10 17 17
SV 8,3 6,0 2,3 15 11 4 14 15
Sp 19,2 10,3 8,9 38 19 19 39 37
KrF 3,5 4,2 -0,7 2 8 -6 2 2
Venstre 2,6 4,4 -1,8 1 8 -7 1 1
MDG 5,3 3,2 2,1 9 1 8 9 9
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 3,5 1,8 1,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 1 2 0 0 1+1 1 0
Oslo 4 4 1 2+1 1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,667371 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,582025 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,548972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,545972 Mandat tildelt
6 Frp Telemark 0,527682 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,492489 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,482477 Mandat tildelt
9 H Finnmark 0,480506 Mandat tildelt
10 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,473299 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,469051 Mandat tildelt
13 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,460340 Mandat tildelt
15 Frp Finnmark 0,459020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hedmark 0,449158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,449007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,441470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,431129 Mandat tildelt
20 H Hordaland 0,422699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Vestfold 0,409453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,389586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oppland 0,383281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,379397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,376251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,365605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,358916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Buskerud 0,352782 Mandat tildelt
30 MDG Oslo 0,350712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Telemark 0,341551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Oslo 0,335525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Aust-Agder 0,331002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,326900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Akershus 0,322648 Mandat tildelt
38 SV Sør-Trøndelag 0,318670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,315388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,307583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,301912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,298338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,295825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,294762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nord-Trøndelag 0,293555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,290267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hordaland 0,289032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Vestfold 0,288191 Mandat tildelt
52 MDG Hordaland 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,285769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Nordland 0,283901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Møre og Romsdal 0,282139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,280173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,279447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,279249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nord-Trøndelag 0,277844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nordland 0,257412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,245883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,235947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Rogaland 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,232698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,232513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,232422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Oppland 0,230765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,223866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,215611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Akershus 0,214819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,214076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Oppland 0,209198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Møre og Romsdal 0,204351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,202081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hedmark 0,190656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,189661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sogn og Fjordane 0,185122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Buskerud 0,184106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Aust-Agder 0,163579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Finnmark 0,162362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,141400 Mandat tildelt
88 MDG Finnmark 0,140636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,135683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,127038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,115688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,111440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,079138 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,077575 Mandat tildelt