Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 41 49 -8 41 43
Høyre 20,9 25,0 -4,1 37 45 -8 37 37
Frp 9,7 15,2 -5,5 17 27 -10 17 17
SV 8,3 6,0 2,3 15 11 4 14 14
Sp 19,2 10,3 8,9 36 19 17 39 37
KrF 3,5 4,2 -0,7 2 8 -6 2 2
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 1
MDG 5,3 3,2 2,1 10 1 9 9 9
Rødt 5,0 2,4 2,6 9 1 8 9 9
Andre 3,5 1,8 1,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 5 2 2 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 4 4 1 3 1 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,667371 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,582025 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,573775 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,548972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,545972 Mandat tildelt
6 Frp Telemark 0,527682 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,492489 Mandat tildelt
8 SV Buskerud 0,483279 Mandat tildelt
9 SV Østfold 0,482477 Mandat tildelt
10 H Finnmark 0,480506 Mandat tildelt
11 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,473299 Mandat tildelt
13 H Sogn og Fjordane 0,466378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,465996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Finnmark 0,459020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hedmark 0,449158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,449007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,423283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,422699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Vestfold 0,409453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oppland 0,390876 Mandat tildelt
22 Frp Oslo 0,385917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Møre og Romsdal 0,377238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,370196 Mandat tildelt
25 MDG Akershus 0,362979 Mandat tildelt
26 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 R Oslo 0,354165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,346644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,346031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Telemark 0,341551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,341251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,331972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,331002 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,326900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,319401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Sør-Trøndelag 0,318670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,317742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,314051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,311710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Buskerud 0,308684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,301912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,298338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vest-Agder 0,295825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,293555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hordaland 0,290267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,289032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vestfold 0,288191 Mandat tildelt
50 MDG Hordaland 0,287076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,285769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Nordland 0,283901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,280173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,279249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Nord-Trøndelag 0,277844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,275965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,262970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,257917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Nordland 0,257412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,255400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Møre og Romsdal 0,246872 Mandat tildelt
62 R Akershus 0,241671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,235947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Rogaland 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,232873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,232698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,232513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Troms 0,232422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,223866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,215611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,215147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,214076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Telemark 0,202081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Oppland 0,192304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,190656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,189661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,185122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Møre og Romsdal 0,178807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,174332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Aust-Agder 0,163579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Finnmark 0,162362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,141400 Mandat tildelt
88 MDG Finnmark 0,140636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Nord-Trøndelag 0,135683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,127038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Nord-Trøndelag 0,115688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,111440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,079138 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,077575 Mandat tildelt