Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,0 26,3 -3,3 43 48 -5 45 43
Høyre 26,1 20,4 5,7 48 36 12 47 48
Frp 11,8 11,6 0,2 22 21 1 22 22
SV 7,4 7,6 -0,3 14 13 1 13 14
Sp 13,8 13,5 0,3 27 28 -1 28 27
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0 3 3
Venstre 3,9 4,6 -0,7 3 8 -5 2 3
MDG 4,6 3,9 0,7 8 3 5 8 8
Rødt 3,7 4,7 -1,0 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2+1 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,552910 Mandat tildelt
2 H Nord-Trøndelag 0,543142 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,521627 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,503661 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,468894 Mandat tildelt
6 Frp Rogaland 0,443963 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,443280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,440859 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,436799 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,427741 Mandat tildelt
11 SV Hordaland 0,427420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Møre og Romsdal 0,424877 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,421259 Mandat tildelt
14 Frp Aust-Agder 0,405240 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,397113 Mandat tildelt
16 SV Akershus 0,394382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,387360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,386309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vestfold 0,385244 Mandat tildelt
20 Frp Akershus 0,384138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,382616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,380408 Mandat tildelt
23 H Sør-Trøndelag 0,380042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,376121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,360810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Rogaland 0,360469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Finnmark 0,350307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oslo 0,347441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,344501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Telemark 0,334950 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,330721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,330121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,326814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Møre og Romsdal 0,314752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,313639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Telemark 0,295274 Mandat tildelt
37 H Møre og Romsdal 0,291622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,290953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,287815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,284140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,282547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Østfold 0,275733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vestfold 0,273337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vest-Agder 0,272502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,271395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Oppland 0,269205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,266772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,264033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,263381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Aust-Agder 0,258981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,257494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,253141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Buskerud 0,242678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,238976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,238090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Hordaland 0,229543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,223209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Nord-Trøndelag 0,220920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Nordland 0,218196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,215492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Rogaland 0,214065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Møre og Romsdal 0,203477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Vest-Agder 0,184787 Mandat tildelt
64 H Sogn og Fjordane 0,176057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Troms 0,174199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Hedmark 0,171613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Sogn og Fjordane 0,171257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Telemark 0,164276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Aust-Agder 0,160128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Finnmark 0,147073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Hedmark 0,144826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,135363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Finnmark 0,106816 Mandat tildelt
74 MDG Aust-Agder 0,105081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Sogn og Fjordane 0,086933 Mandat tildelt