Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,0 27,4 -4,4 42 49 -7 43 43
Høyre 26,1 25,0 1,0 48 45 3 48 48
Frp 11,8 15,2 -3,4 22 27 -5 22 22
SV 7,4 6,0 1,3 14 11 3 14 14
Sp 13,8 10,3 3,5 26 19 7 26 26
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 3,9 4,4 -0,4 3 8 -5 2 2
MDG 4,6 3,2 1,4 9 1 8 9 9
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,539151 Mandat tildelt
2 Sp Vestfold 0,504045 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,497981 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,476682 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,475763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 MDG Rogaland 0,473856 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,470660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,442147 Mandat tildelt
9 Sp Vest-Agder 0,433956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Rogaland 0,432560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,432496 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,431564 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,431466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,429576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,429102 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,428454 Mandat tildelt
17 Frp Akershus 0,422020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,420284 Mandat tildelt
19 Ap Oslo 0,411448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,411144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Møre og Romsdal 0,404864 Mandat tildelt
22 Sp Nordland 0,399521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,398675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sogn og Fjordane 0,397621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,389184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,388969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,387340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nord-Trøndelag 0,383126 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,363852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,363573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hedmark 0,358433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Finnmark 0,358135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,358030 Mandat tildelt
34 H Troms 0,356612 Mandat tildelt
35 Sp Hedmark 0,356371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,354173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,352499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Rogaland 0,350050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,349936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,348450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,344363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,341711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,336804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Troms 0,336426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,336173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,334941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,334322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Aust-Agder 0,334013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Buskerud 0,332538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Oslo 0,321307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,318706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Akershus 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,314556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,309646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Østfold 0,307730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,304022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,303302 Mandat tildelt
58 MDG Østfold 0,296182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Oppland 0,294664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Vest-Agder 0,294554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,290584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,290367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,289247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Telemark 0,287060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,283779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Oppland 0,283641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Østfold 0,283206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,282960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,281828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Buskerud 0,279915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,273009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,269098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Telemark 0,268254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Buskerud 0,267948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,267136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,265748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,262964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,262691 Mandat tildelt
79 Sp Rogaland 0,262052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,261715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,257372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Møre og Romsdal 0,250920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Vestfold 0,250157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hordaland 0,249165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,246678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Nordland 0,246446 Mandat tildelt
87 Sp Møre og Romsdal 0,242994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,236595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,231330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,228557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,222178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,214521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Møre og Romsdal 0,214244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Aust-Agder 0,213752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,209015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,206380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Sogn og Fjordane 0,206303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,204851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,204794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Troms 0,201823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,199851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,193974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,186623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,182591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,175395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,166912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Hedmark 0,165463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,164360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,145239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,134571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,122028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,110272 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,100436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,096713 Mandat tildelt