Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 42 49 -7 41 41
Høyre 24,0 25,0 -1,1 45 45 0 45 45
Frp 10,4 15,2 -4,8 19 27 -8 20 19
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 18,9 10,3 8,5 35 19 16 36 36
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 3
Venstre 3,1 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,8 8 1 7 8 8
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,686617 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,620018 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,535328 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,490272 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,479716 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,437637 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,434118 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,433113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,432056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Hordaland 0,430162 Mandat tildelt
11 SV Buskerud 0,429699 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,429001 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,420863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oppland 0,417465 Mandat tildelt
15 Sp Hordaland 0,414679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Rogaland 0,413077 Mandat tildelt
17 Frp Oslo 0,412174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,411114 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,397897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,396979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Akershus 0,394525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,391533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,389701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nordland 0,389233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,387069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,369573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,364721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,364087 Mandat tildelt
29 H Buskerud 0,360475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,357800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,357424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,356969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,354565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,353557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sør-Trøndelag 0,351047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,349141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hedmark 0,347200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,346541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,335418 Mandat tildelt
40 Sp Møre og Romsdal 0,331436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,328026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sogn og Fjordane 0,325398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,320525 Mandat tildelt
44 Frp Østfold 0,318634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,316765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,313499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,309238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,308704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Telemark 0,303715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,299246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,293163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,284009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Sør-Trøndelag 0,283340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Oslo 0,280087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,275636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,275471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Akershus 0,274642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Troms 0,273603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,267296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,267099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vest-Agder 0,263038 Mandat tildelt
62 MDG Østfold 0,258227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,253401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Nord-Trøndelag 0,247035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,245724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,245121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,239098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Buskerud 0,233543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vestfold 0,230276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vestfold 0,229161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vestfold 0,218041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,217472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hordaland 0,217199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Nordland 0,214790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Rogaland 0,209308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,207203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,202601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,197299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,194575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,188443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,187869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Møre og Romsdal 0,186761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,183848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Vest-Agder 0,178495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Troms 0,175909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,164601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,152890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,151862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Oppland 0,145484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,145424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Hedmark 0,144267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Finnmark 0,106402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,096100 Mandat tildelt
94 MDG Nord-Trøndelag 0,087531 Mandat tildelt