Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 43 49 -6 43 43
Høyre 23,9 25,0 -1,1 46 45 1 47 47
Frp 10,5 15,2 -4,7 20 27 -7 21 20
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 18,7 10,3 8,4 36 19 17 36 36
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 3
Venstre 3,2 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,7 4 1 3 3 3
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 1
Andre 2,2 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,686617 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,620018 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,533541 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,498805 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,488026 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,436179 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,433113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oslo 0,432056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hordaland 0,430162 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,429699 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,429001 Mandat tildelt
12 Frp Oppland 0,424700 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,420863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oslo 0,419334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,411816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,409742 Mandat tildelt
17 H Rogaland 0,396568 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,395655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,393550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,393261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Akershus 0,391801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,389701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Telemark 0,388832 Mandat tildelt
24 Sp Nordland 0,386545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,384396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,375992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nord-Trøndelag 0,366463 Mandat tildelt
28 SV Vestfold 0,364087 Mandat tildelt
29 H Østfold 0,363497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,360726 Mandat tildelt
31 Frp Aust-Agder 0,359670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,359273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,356602 Mandat tildelt
34 Frp Rogaland 0,355208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Rogaland 0,354960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nord-Trøndelag 0,354510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,348631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Akershus 0,346021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,345392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,344803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hedmark 0,342844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Finnmark 0,342543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,338763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,335418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,334830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,334717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Møre og Romsdal 0,329150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,326928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,324172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sogn og Fjordane 0,323157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Troms 0,321804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,319459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,318957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,318070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,315708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Hordaland 0,314059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,308208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,304433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,303715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Østfold 0,294349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,292181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,284009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,283340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Oppland 0,281843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vest-Agder 0,281743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,280258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,273737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,271714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,269573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,266406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,266208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,263038 Mandat tildelt
73 Ap Telemark 0,256589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Østfold 0,251660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,247035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,244906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oslo 0,243430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sør-Trøndelag 0,243240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Møre og Romsdal 0,240003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,234278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vestfold 0,227588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,215971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,210809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Rogaland 0,209308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,206126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,204458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,197943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Sogn og Fjordane 0,197338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vest-Agder 0,195929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,187814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,183231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,164601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,150812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,145424 Mandat tildelt