Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 43 49 -6 43 43
Høyre 23,9 25,0 -1,1 46 45 1 46 46
Frp 10,6 15,2 -4,6 20 27 -7 21 21
SV 7,3 6,0 1,3 14 11 3 14 14
Sp 18,8 10,3 8,5 36 19 17 37 36
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,7 4 1 3 3 3
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 1
Andre 2,2 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,681055 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,614967 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,533300 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,501169 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,490340 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,435995 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,429618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oslo 0,428537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,426728 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,426662 Mandat tildelt
11 SV Buskerud 0,426212 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,425519 Mandat tildelt
13 Frp Oslo 0,421318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,417444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,413132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,409570 Mandat tildelt
17 H Rogaland 0,396401 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,395486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,393192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Akershus 0,393062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,392902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Telemark 0,390071 Mandat tildelt
23 Sp Nordland 0,387788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Akershus 0,386532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,385631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,377776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nord-Trøndelag 0,366140 Mandat tildelt
28 H Østfold 0,363348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,362425 Mandat tildelt
30 Frp Aust-Agder 0,361384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,361129 Mandat tildelt
32 H Buskerud 0,359127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,356885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,356453 Mandat tildelt
35 Sp Rogaland 0,356099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nord-Trøndelag 0,355643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,349750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hedmark 0,345908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Akershus 0,345705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,345246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hedmark 0,342539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Finnmark 0,342234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,338459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Rogaland 0,334527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nordland 0,334409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,332703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Møre og Romsdal 0,330207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,325714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sogn og Fjordane 0,324190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Troms 0,321511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nord-Trøndelag 0,320488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,319321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,317785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,315575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Hordaland 0,315556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,308078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,305893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,301238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Østfold 0,294079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,292058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,281705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,281594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,281588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vest-Agder 0,281495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,281029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,274609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,272582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,269324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,266298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,266099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,260908 Mandat tildelt
73 Ap Telemark 0,256351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Østfold 0,252466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,244995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,244797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,244395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oslo 0,244223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Møre og Romsdal 0,239784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,235392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vestfold 0,228317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,216670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,211797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Rogaland 0,207600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,207091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Aust-Agder 0,204258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Vest-Agder 0,198884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Sogn og Fjordane 0,197161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vest-Agder 0,196556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,192033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,187729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,183162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,163249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,151306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,144266 Mandat tildelt