Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,0 27,4 -5,4 40 49 -9 41 40
Høyre 25,2 25,0 0,2 46 45 1 44 45
Frp 12,2 15,2 -3,0 22 27 -5 22 24
SV 7,4 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 14,7 10,3 4,4 27 19 8 29 27
KrF 3,6 4,2 -0,6 3 8 -5 3 3
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 4,8 3,2 1,6 9 1 8 8 8
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 2,0 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,574243 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,562995 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,494461 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,491613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Vest-Agder 0,462186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,460260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,439218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,432496 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,432363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,431466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,429576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,429102 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,428454 Mandat tildelt
17 Sp Nordland 0,425532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,422339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hedmark 0,420284 Mandat tildelt
20 H Rogaland 0,418461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,417493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,411151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Møre og Romsdal 0,399466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oslo 0,393013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,392722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,389184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
29 Sp Hedmark 0,379576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,376286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,375227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,369201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,365970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,364456 Mandat tildelt
35 SV Vestfold 0,363573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,363530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,358732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Troms 0,356100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Aust-Agder 0,355780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,352381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,344991 Mandat tildelt
42 Ap Hedmark 0,342381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Finnmark 0,342097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Sør-Trøndelag 0,338303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,337095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Oslo 0,335271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,334941 Mandat tildelt
48 Ap Rogaland 0,334371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,334255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,333141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,329810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Akershus 0,328744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,325214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,324388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,323824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Troms 0,321365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Buskerud 0,317638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Akershus 0,310865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,308310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Akershus 0,308090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,305746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Telemark 0,303302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oppland 0,302267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Østfold 0,293944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oslo 0,291226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,283641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Finnmark 0,283054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,282960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,281557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Oppland 0,281465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Vest-Agder 0,281363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Oppland 0,281106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,280907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Buskerud 0,279600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Rogaland 0,279116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,278763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sør-Trøndelag 0,274135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Østfold 0,273982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vestfold 0,271182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Buskerud 0,270792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Vestfold 0,269204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,262691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Vestfold 0,261006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Møre og Romsdal 0,258818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,258429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Telemark 0,256238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,254101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Møre og Romsdal 0,250520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,246678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Troms 0,244006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Sogn og Fjordane 0,238573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vest-Agder 0,229128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Nordland 0,228557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Møre og Romsdal 0,223580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Telemark 0,221231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Vest-Agder 0,213660 Mandat tildelt
102 MDG Troms 0,210607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Rogaland 0,209015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Troms 0,206380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Ap Aust-Agder 0,204165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Nord-Trøndelag 0,198186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Ap Sogn og Fjordane 0,197064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Finnmark 0,193340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Finnmark 0,192449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Troms 0,189689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Hedmark 0,188306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Telemark 0,182983 Mandat tildelt
114 Sp Vestfold 0,178949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Telemark 0,174879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Oppland 0,174147 Mandat tildelt
117 MDG Hedmark 0,172668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,164360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Aust-Agder 0,145239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Oppland 0,139447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Frp Aust-Agder 0,138771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Aust-Agder 0,115043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 R Nord-Trøndelag 0,108547 Mandat tildelt
129 MDG Nord-Trøndelag 0,104772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 R Finnmark 0,102701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,100914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 R Sogn og Fjordane 0,063301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 R Aust-Agder 0,062060 Mandat tildelt