Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,9 27,4 -5,5 40 49 -9 41 41
Høyre 25,0 25,0 0,0 46 45 1 46 46
Frp 13,4 15,2 -1,8 25 27 -2 25 25
SV 7,6 6,0 1,6 14 11 3 14 14
Sp 16,4 10,3 6,1 30 19 11 30 30
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 8
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 2
Rødt 3,4 2,4 1,0 2 1 1 2 1
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 3 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 2 2 1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2+1 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5+1 2 2 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2+1 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Sogn og Fjordane 0,557828 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,539954 Mandat tildelt
3 Sp Vest-Agder 0,514932 Mandat tildelt
4 Sp Nordland 0,474099 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,456063 Mandat tildelt
6 Frp Rogaland 0,451584 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,445964 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,444933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,442497 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,441786 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,433380 Mandat tildelt
12 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,428423 Mandat tildelt
14 Sp Hedmark 0,422893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,421188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,419093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,414648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,413689 Mandat tildelt
19 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,405519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,399287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Møre og Romsdal 0,398370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Troms 0,396728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Aust-Agder 0,396351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Oslo 0,391941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,391653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,387055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,380072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,375659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,374936 Mandat tildelt
32 H Sør-Trøndelag 0,372860 Mandat tildelt
33 Sp Østfold 0,367450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nord-Trøndelag 0,364967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,361137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hordaland 0,360777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,356301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,345420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Akershus 0,343243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,341843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,341445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Hedmark 0,341445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Finnmark 0,341138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Telemark 0,340639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,337377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oppland 0,336756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,334032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Rogaland 0,333454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nordland 0,333344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,330102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,322256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,320486 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Oslo 0,319878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,316767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Finnmark 0,315334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,312748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Rogaland 0,310965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nord-Trøndelag 0,310572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,309248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,305505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sør-Trøndelag 0,305423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,297853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
66 Ap Østfold 0,293141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,292488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,291789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Møre og Romsdal 0,288358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sogn og Fjordane 0,283110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Oppland 0,280691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vest-Agder 0,280587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,278556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,278342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Møre og Romsdal 0,275164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,270863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Vestfold 0,268467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,267999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Hordaland 0,265793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sogn og Fjordane 0,262039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,256067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Telemark 0,255536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,254380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,251663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
87 Frp Østfold 0,247283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,242996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Buskerud 0,239809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nordland 0,235697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,215538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oslo 0,213273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,212822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,211365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,206820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,203609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vestfold 0,199374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Sogn og Fjordane 0,196533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,196366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,191592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,169478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,152433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,149778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Troms 0,132371 Mandat tildelt
110 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Mandat tildelt