Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,9 27,4 -5,5 42 49 -7 43 42
Høyre 19,1 25,0 -5,9 32 45 -13 34 32
Frp 9,8 15,2 -5,4 16 27 -11 17 15
SV 7,9 6,0 1,9 11 11 0 10 11
Sp 17,6 10,3 7,3 35 19 16 36 35
KrF 4,1 4,2 -0,1 6 8 -2 5 6
Venstre 4,4 4,4 0,0 6 8 -2 5 6
MDG 6,1 3,2 2,9 8 1 7 8 9
Rødt 5,0 2,4 2,6 7 1 6 6 7
Andre 4,2 1,8 2,4 6 0 6 5 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 2 1 2 0 1 1 1 0+1
Oslo 4 4 1 2 0 0 2 2 3 0+1
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0+1
Oppland 2 1 0 0 3 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0+1
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0 0+1
Hordaland 3 4 2 1 2 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0 1 2 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,688323 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,660361 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,658881 Mandat tildelt
4 A Oslo 0,596288 Mandat tildelt
5 A Rogaland 0,593601 Mandat tildelt
6 A Sør-Trøndelag 0,564814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,548972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 A Hordaland 0,529928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 A Møre og Romsdal 0,529820 Mandat tildelt
10 KrF Møre og Romsdal 0,479685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
12 SV Finnmark 0,463646 Mandat tildelt
13 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,460470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,459246 Mandat tildelt
16 SV Hedmark 0,450473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,438157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,410335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Buskerud 0,406047 Mandat tildelt
20 MDG Oslo 0,403648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 A Østfold 0,399901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,389729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,375788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Akershus 0,371356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Akershus 0,370818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oppland 0,364811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Akershus 0,363697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,348173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,335525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
35 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,325085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Møre og Romsdal 0,324708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 A Vest-Agder 0,306770 Mandat tildelt
42 V Oslo 0,305406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,303307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 A Hedmark 0,298633 Mandat tildelt
45 V Buskerud 0,295793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 A Nordland 0,292540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
48 SV Vest-Agder 0,281561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,278873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vest-Agder 0,271557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Troms 0,267651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Oppland 0,265604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nord-Trøndelag 0,264429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Buskerud 0,245883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nordland 0,245006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
58 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Troms 0,237070 Mandat tildelt
60 A Buskerud 0,233772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Rogaland 0,224046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,221222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Hedmark 0,219425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Akershus 0,214819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Rogaland 0,209464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Oppland 0,209198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Buskerud 0,204675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Møre og Romsdal 0,204351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 A Vestfold 0,200675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 A Oppland 0,194654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 A Finnmark 0,177234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,176189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Buskerud 0,175229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Aust-Agder 0,166728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 A Telemark 0,161046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 A Troms 0,158669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 A Nord-Trøndelag 0,158586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,155706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Oppland 0,154562 Mandat tildelt
94 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Aust-Agder 0,146212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Nord-Trøndelag 0,135683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Mandat tildelt
105 KrF Oppland 0,123263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,123077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,098879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,090285 Mandat tildelt