Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,9 27,4 -5,5 43 49 -6 43 43
Høyre 19,1 25,0 -5,9 33 45 -12 34 31
Frp 9,8 15,2 -5,4 15 27 -12 17 16
SV 7,9 6,0 1,9 11 11 0 10 11
Sp 17,6 10,3 7,3 35 19 16 36 35
KrF 4,1 4,2 -0,1 5 8 -3 5 6
Venstre 4,4 4,4 0,0 6 8 -2 5 6
MDG 6,1 3,2 2,9 8 1 7 8 8
Rødt 5,0 2,4 2,6 7 1 6 6 7
Andre 4,2 1,8 2,4 6 0 6 5 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0 1 1 1 0+1
Oslo 4 4 1 2 1 0 2 2 3 0+1
Hedmark 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0+1
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0+1
Rogaland 3 3 2 1 2 1 0 1 0 0+1
Hordaland 3 4 2 1 2 1 0+1 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 0 1 2 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,774363 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,660361 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,658881 Mandat tildelt
4 A Oslo 0,629415 Mandat tildelt
5 A Rogaland 0,593601 Mandat tildelt
6 A Sør-Trøndelag 0,564814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Sør-Trøndelag 0,548972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 A Hordaland 0,529928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Nordland 0,479460 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,463646 Mandat tildelt
11 A Møre og Romsdal 0,463593 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,462499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hordaland 0,460470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,459975 Mandat tildelt
16 SV Østfold 0,459246 Mandat tildelt
17 SV Hedmark 0,450473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,426073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Møre og Romsdal 0,419725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Akershus 0,417775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,417170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Akershus 0,409159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 A Østfold 0,399901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,389729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,359043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,355698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Buskerud 0,355292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Oslo 0,354165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
35 KrF Østfold 0,331103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Hordaland 0,330412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,325085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Rogaland 0,310986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 A Vest-Agder 0,306770 Mandat tildelt
42 SV Oppland 0,304009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,303307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 A Hedmark 0,298633 Mandat tildelt
45 A Nordland 0,292540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Aust-Agder 0,287468 Mandat tildelt
47 MDG Møre og Romsdal 0,284119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vest-Agder 0,281561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vest-Agder 0,271557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,270214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Troms 0,267651 Mandat tildelt
52 SV Nord-Trøndelag 0,264429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nordland 0,245006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Telemark 0,243375 Mandat tildelt
57 R Akershus 0,241671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sør-Trøndelag 0,240649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Troms 0,237070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Vestfold 0,231505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Rogaland 0,224046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Hordaland 0,222457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oppland 0,221336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Troms 0,221222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Hedmark 0,219425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Telemark 0,218599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vestfold 0,216197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Buskerud 0,215147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Rogaland 0,209464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vest-Agder 0,205653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 A Buskerud 0,204551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 A Vestfold 0,200675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Nordland 0,189879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,179091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Møre og Romsdal 0,178807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 A Finnmark 0,177234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Sogn og Fjordane 0,176189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Oppland 0,174332 Mandat tildelt
84 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 A Aust-Agder 0,166728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 A Oppland 0,162212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 A Telemark 0,161046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 A Troms 0,158669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 A Nord-Trøndelag 0,158586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Hedmark 0,157468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,155706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Aust-Agder 0,146212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Vest-Agder 0,141400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Nord-Trøndelag 0,135683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Nord-Trøndelag 0,133184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Troms 0,129186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Finnmark 0,128402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Sogn og Fjordane 0,128243 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,126601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
106 KrF Nord-Trøndelag 0,105435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,105400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,102719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,098879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,090285 Mandat tildelt