Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 27,4 -5,5 41 49 -8 41 41
Høyre 26,5 25,0 1,4 50 45 5 50 49
Frp 11,7 15,2 -3,5 22 27 -5 22 24
SV 7,4 6,0 1,3 14 11 3 14 14
Sp 13,8 10,3 3,5 26 19 7 26 26
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,8 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,7 3,2 1,5 9 1 8 9 9
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,537961 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,513130 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,502930 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,488248 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,472673 Mandat tildelt
6 Frp Oslo 0,466674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Hordaland 0,437848 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,435805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Vest-Agder 0,433015 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,431365 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,430296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,428404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Buskerud 0,427955 Mandat tildelt
14 SV Østfold 0,427260 Mandat tildelt
15 Ap Akershus 0,419645 Mandat tildelt
16 SV Hedmark 0,419127 Mandat tildelt
17 Frp Akershus 0,418452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,408433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,398645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Møre og Romsdal 0,396909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Sogn og Fjordane 0,396752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,395310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,394632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Akershus 0,392983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Oslo 0,390506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,390218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,388116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nord-Trøndelag 0,363641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,362586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Troms 0,361810 Mandat tildelt
31 Frp Østfold 0,360768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,359071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hedmark 0,355593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,354970 Mandat tildelt
35 H Telemark 0,353526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,349525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,349383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,341072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,340193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Finnmark 0,339904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,338812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,336146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,336070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,334036 Mandat tildelt
45 Sp Troms 0,333590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Aust-Agder 0,333272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Rogaland 0,332241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nordland 0,332125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Oslo 0,331078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Akershus 0,324632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,323335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Troms 0,319315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,315611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,311895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,308967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Østfold 0,305186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hordaland 0,303359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,302477 Mandat tildelt
59 H Oppland 0,294823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,294607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Østfold 0,292067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Akershus 0,288617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Østfold 0,287335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Telemark 0,286424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Buskerud 0,283997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,283171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,282857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,282184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,279668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vest-Agder 0,279564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Buskerud 0,276068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,273018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,271026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,270716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Vestfold 0,267489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,265166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,261998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,261154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vestfold 0,260734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vestfold 0,257747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,256818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hordaland 0,256751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Telemark 0,254607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nordland 0,253902 Mandat tildelt
85 SV Nord-Trøndelag 0,246015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Møre og Romsdal 0,242471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Møre og Romsdal 0,240870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,234600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Sogn og Fjordane 0,229350 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nordland 0,227945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Møre og Romsdal 0,220770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,220296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,212714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,211035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Rogaland 0,208446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Troms 0,207972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,207843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Troms 0,205831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,202868 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,202764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,196807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Sogn og Fjordane 0,195809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,185047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,181048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,180712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Oppland 0,171982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Hedmark 0,170512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,163925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,144868 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,133429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,113607 Mandat tildelt
113 MDG Nord-Trøndelag 0,103497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,099659 Mandat tildelt