Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 26,3 -4,5 43 48 -5 44 44
Høyre 26,7 20,4 6,3 49 36 13 48 49
Frp 13,0 11,6 1,4 24 21 3 25 23
SV 9,7 7,6 2,1 18 13 5 17 18
Sp 6,3 13,5 -7,2 11 28 -17 11 11
KrF 3,2 3,8 -0,6 2 3 -1 2 2
Venstre 5,4 4,6 0,8 10 8 2 10 10
MDG 3,6 3,9 -0,3 2 3 -1 2 2
Rødt 5,4 4,7 0,7 10 8 2 10 10
Andre 5,0 3,6 1,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 6+1 2 2 1 0 1 1 1 0
Oslo 4 6 1 3+1 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 1 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2+1 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,631550 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,552405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 V Rogaland 0,536184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Østfold 0,526758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Buskerud 0,500671 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,497626 Mandat tildelt
7 R Nordland 0,495634 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,482429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Vestfold 0,474866 Mandat tildelt
10 V Sør-Trøndelag 0,460626 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,457288 Mandat tildelt
12 H Oslo 0,451340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Oslo 0,447743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Troms 0,445313 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,437909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,425671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,424507 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,422131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Østfold 0,419133 Mandat tildelt
20 H Sør-Trøndelag 0,389078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Telemark 0,388608 Mandat tildelt
22 Sp Telemark 0,384274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,378580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,371303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,363441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nord-Trøndelag 0,359172 Mandat tildelt
27 R Oslo 0,358901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Oppland 0,354294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,348474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Sør-Trøndelag 0,347496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,345873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,342611 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vest-Agder 0,338903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,337534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,321089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,319739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,314496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sogn og Fjordane 0,312264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Akershus 0,311448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Vestfold 0,303718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Buskerud 0,298700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,298555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,294646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Vestfold 0,292023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nord-Trøndelag 0,290751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,289432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,289264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Rogaland 0,281743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,281715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,279799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oslo 0,279170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,278978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,278171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,277840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,277351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Buskerud 0,276438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Østfold 0,276424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Troms 0,274728 Mandat tildelt
59 H Oppland 0,273107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Akershus 0,269975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Hordaland 0,266581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Møre og Romsdal 0,266067 Mandat tildelt
63 R Telemark 0,265814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Aust-Agder 0,265148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,263850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,261667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,261640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Hordaland 0,254290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Akershus 0,246319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,245289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nordland 0,242572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,241352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,240899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,236800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,233573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hedmark 0,230972 Mandat tildelt
77 Sp Hordaland 0,230466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Finnmark 0,229844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Troms 0,228832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sogn og Fjordane 0,225379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vest-Agder 0,213794 Mandat tildelt
82 Sp Sør-Trøndelag 0,211373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Aust-Agder 0,210754 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Telemark 0,205748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Østfold 0,205712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Oppland 0,204792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oppland 0,201920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Sør-Trøndelag 0,192649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Møre og Romsdal 0,190270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,189383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Hedmark 0,188603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Møre og Romsdal 0,186403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,185344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Vest-Agder 0,182410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Nord-Trøndelag 0,181099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,180245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Nord-Trøndelag 0,179290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Buskerud 0,175534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Hedmark 0,174236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,161609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,161451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,159992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,148447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,145346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,140836 Mandat tildelt
106 R Sogn og Fjordane 0,137528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,133268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Sogn og Fjordane 0,132518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Aust-Agder 0,127956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,120953 Mandat tildelt
111 H Finnmark 0,119539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,114149 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,095299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,067824 Mandat tildelt