Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 26,3 -4,5 42 48 -6 43 44
Høyre 26,3 20,4 5,9 47 36 11 47 46
Frp 13,9 11,6 2,3 25 21 4 25 25
SV 10,0 7,6 2,4 18 13 5 18 18
Sp 7,7 13,5 -5,8 14 28 -14 14 14
KrF 2,0 3,8 -1,8 0 3 -3 0 0
Venstre 5,1 4,6 0,5 9 8 1 9 9
MDG 2,7 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 7,0 4,7 2,3 13 8 5 12 12
Andre 3,5 3,6 -0,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 4 7 2 2 1 0 1+1 0 1 0
Oslo 4 6 1 3+1 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 3 1 1 0 0+1 0 1 0
Hordaland 3 5 2+1 2 1 0 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1+1 1 1 0 0 0 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Østfold 0,543312 Mandat tildelt
2 SV Buskerud 0,516132 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,506405 Mandat tildelt
4 SV Vestfold 0,489582 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,471433 Mandat tildelt
6 Sp Telemark 0,469663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Oslo 0,465243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Akershus 0,455629 Mandat tildelt
9 Frp Oslo 0,455138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,453897 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,451355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,447018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,444578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,435056 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,431349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,424814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Oslo 0,422874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Østfold 0,404787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Telemark 0,400629 Mandat tildelt
20 R Vestfold 0,393694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nordland 0,388593 Mandat tildelt
22 H Østfold 0,385848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,384014 Mandat tildelt
24 H Sør-Trøndelag 0,383246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,372601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Møre og Romsdal 0,369824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oppland 0,365241 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Buskerud 0,358342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Sør-Trøndelag 0,358239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Troms 0,356110 Mandat tildelt
31 H Finnmark 0,353282 Mandat tildelt
32 R Akershus 0,349969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vest-Agder 0,349365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,347973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Hordaland 0,345567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Møre og Romsdal 0,344882 Mandat tildelt
37 R Telemark 0,344598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,341870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Oslo 0,341191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Vestfold 0,338975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Sogn og Fjordane 0,333865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Finnmark 0,324244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,322476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Akershus 0,321073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hedmark 0,319827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,316286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,309475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Akershus 0,301052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nord-Trøndelag 0,299727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 R Hedmark 0,299398 Mandat tildelt
51 R Finnmark 0,297976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,297432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,294442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,294075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Rogaland 0,290465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Troms 0,290242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Buskerud 0,284930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,282114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hordaland 0,281673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Troms 0,279743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,277492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,275797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,274803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,273688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,269019 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Oppland 0,265454 Mandat tildelt
67 Frp Vest-Agder 0,262281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,261168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,261056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sør-Trøndelag 0,258336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Rogaland 0,257304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,253190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nordland 0,250082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Sør-Trøndelag 0,249719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oppland 0,246788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hordaland 0,240170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Rogaland 0,238689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Vest-Agder 0,236476 Mandat tildelt
79 SV Troms 0,235915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Nord-Trøndelag 0,234803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Møre og Romsdal 0,232547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Sogn og Fjordane 0,232386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,231442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,227956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,220580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,219129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Aust-Agder 0,217270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Østfold 0,214607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Buskerud 0,214529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nordland 0,214163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Østfold 0,212087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Telemark 0,202673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,201906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,201649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Møre og Romsdal 0,192173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,182578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Troms 0,181426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Hedmark 0,179621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Sogn og Fjordane 0,178264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Sogn og Fjordane 0,177539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,172793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,171074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Aust-Agder 0,165869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,161979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,158715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Hedmark 0,152487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Finnmark 0,139582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,137256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,133031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,125890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,114236 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,107769 Mandat tildelt