Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 27,4 -5,6 42 49 -7 42 41
Høyre 25,1 25,0 0,1 43 45 -2 42 41
Frp 9,3 15,2 -5,9 16 27 -11 16 15
SV 7,3 6,0 1,3 12 11 1 12 12
Sp 14,1 10,3 3,8 26 19 7 27 30
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 5,4 3,2 2,2 9 1 8 9 9
Rødt 5,8 2,4 3,4 10 1 9 10 10
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0+1 1 1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0 0+1 1 2 3 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 2 0 0 0 0
Hordaland 3 5 1+1 1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,621091 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,584617 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,560050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 MDG Rogaland 0,556275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Nordland 0,556205 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
9 Frp Hordaland 0,461860 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,457888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Finnmark 0,440104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hedmark 0,430645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,430136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Finnmark 0,428384 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,427367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hordaland 0,425490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Buskerud 0,425065 Mandat tildelt
18 SV Østfold 0,424375 Mandat tildelt
19 KrF Østfold 0,419948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,416310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hedmark 0,416287 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,415347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 R Østfold 0,411342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Oslo 0,410831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,385481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Oslo 0,377183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oppland 0,374747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,374355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,370010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,369833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,362578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Rogaland 0,360789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,360142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Østfold 0,347718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Troms 0,343198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,335357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,331798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,331760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,331417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,323546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,318286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Aust-Agder 0,317386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,314510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Rogaland 0,313419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
47 H Hedmark 0,306715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Telemark 0,300412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,293637 Mandat tildelt
51 MDG Hordaland 0,292501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Nordland 0,289286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,286034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nord-Trøndelag 0,281466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Oppland 0,280922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Akershus 0,280357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Sør-Trøndelag 0,280270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,279662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,279461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Troms 0,275008 Mandat tildelt
61 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Østfold 0,272567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Rogaland 0,270677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,269396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Vestfold 0,268552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,260215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Hordaland 0,258057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,257086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Telemark 0,253595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Møre og Romsdal 0,251540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Buskerud 0,249553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Buskerud 0,247274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,244332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Vest-Agder 0,240404 Mandat tildelt
78 MDG Troms 0,236906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nordland 0,226387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sør-Trøndelag 0,214625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Sør-Trøndelag 0,212282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Møre og Romsdal 0,207433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,206721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Telemark 0,205849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,204422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Oppland 0,202212 Mandat tildelt
88 H Nord-Trøndelag 0,197149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Oppland 0,195945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Hedmark 0,194232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,192346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Troms 0,186011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Hedmark 0,182714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Sogn og Fjordane 0,181839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,174665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Telemark 0,168650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Vest-Agder 0,164033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,162815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Nord-Trøndelag 0,157413 Mandat tildelt
102 R Finnmark 0,148963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,143850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 MDG Finnmark 0,143309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,129446 Mandat tildelt
109 KrF Aust-Agder 0,121542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Nord-Trøndelag 0,117881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,113516 Mandat tildelt