Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,8 27,4 -5,6 40 49 -9 41 39
Høyre 24,8 25,0 -0,2 44 45 -1 44 44
Frp 14,7 15,2 -0,5 26 27 -1 27 27
SV 7,2 6,0 1,2 13 11 2 13 13
Sp 14,6 10,3 4,3 26 19 7 26 28
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 2 2
Venstre 2,6 4,4 -1,8 2 8 -6 1 1
MDG 4,3 3,2 1,1 8 1 7 8 8
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5+1 2 2 0 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0 1 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,612601 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,592350 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,580011 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,569584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Sogn og Fjordane 0,553386 Mandat tildelt
6 R Hordaland 0,533897 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,465505 Mandat tildelt
8 Sp Vest-Agder 0,458422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,452412 Mandat tildelt
10 Frp Nord-Trøndelag 0,444847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Rogaland 0,442949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Sør-Trøndelag 0,439218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,438018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,424996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nordland 0,424609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Finnmark 0,422524 Mandat tildelt
17 Sp Nordland 0,422065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,421518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,419663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,419239 Mandat tildelt
21 SV Østfold 0,418555 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,411329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,410554 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,410378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Nordland 0,383604 Mandat tildelt
27 SV Akershus 0,380194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,377028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Hedmark 0,376483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,374573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,372650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,369879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,358247 Mandat tildelt
34 Sp Buskerud 0,355811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Vestfold 0,355211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,353859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,353190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,352862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,350901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,339248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,339098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,331348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,327463 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,327225 Mandat tildelt
45 Sp Østfold 0,327123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,326754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hordaland 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,319676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Akershus 0,305579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Telemark 0,303251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,303050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,301857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Oslo 0,300345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oppland 0,299797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,296283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,294492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,294005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,287436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Østfold 0,283646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Finnmark 0,280723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,277097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,276881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Rogaland 0,276838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nord-Trøndelag 0,276488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,276425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,276329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,276123 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,276080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,271897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,271270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,266568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,256712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,256649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,254014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,252034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Buskerud 0,250470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Rogaland 0,248809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Nord-Trøndelag 0,241016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Buskerud 0,234515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Vestfold 0,233820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Hordaland 0,232906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,231892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Nordland 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,223291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Troms 0,201621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Møre og Romsdal 0,200289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,194802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vest-Agder 0,191422 Mandat tildelt
90 H Finnmark 0,190050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Troms 0,189689 Mandat tildelt
92 MDG Troms 0,188646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Vestfold 0,185238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vestfold 0,177491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Telemark 0,174879 Mandat tildelt
96 R Buskerud 0,172118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,167222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,163936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sogn og Fjordane 0,160594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Oppland 0,156037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,154681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Møre og Romsdal 0,143036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,141904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Oppland 0,139447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Hedmark 0,126017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Finnmark 0,114112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Vest-Agder 0,113120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Nord-Trøndelag 0,108547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Aust-Agder 0,103047 Mandat tildelt
110 R Finnmark 0,102701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,093856 Mandat tildelt