Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,7 27,4 -5,7 40 49 -9 41 40
Høyre 24,1 25,0 -0,9 44 45 -1 43 44
Frp 14,4 15,2 -0,8 26 27 -1 26 26
SV 7,1 6,0 1,1 13 11 2 13 13
Sp 13,1 10,3 2,8 24 19 5 24 24
KrF 3,0 4,2 -1,2 2 8 -6 2 2
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 9
Rødt 5,2 2,4 2,8 9 1 8 9 9
Andre 2,9 1,8 1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 1 1+1 0 1 1 1 0
Oslo 4 5 2 2 0+1 0 1 2 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 0+1 1 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,580230 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,511047 Mandat tildelt
4 MDG Rogaland 0,504763 Mandat tildelt
5 R Nordland 0,498691 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,477803 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,474662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Akershus 0,456959 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,439642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,435767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,429077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,417336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,416665 Mandat tildelt
14 Frp Nordland 0,415931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,415659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Rogaland 0,413992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,413835 Mandat tildelt
18 SV Buskerud 0,413413 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,413000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Østfold 0,412735 Mandat tildelt
21 Sp Vest-Agder 0,411322 Mandat tildelt
22 Sp Sør-Trøndelag 0,406610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,404874 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,399720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,398797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,388072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,383890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nordland 0,378704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Sogn og Fjordane 0,376907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,374924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Østfold 0,368760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Oslo 0,368331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,366928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,366392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,362136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nord-Trøndelag 0,361635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,359434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,350280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,346633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,343748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Oslo 0,342258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Hedmark 0,338320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Finnmark 0,338019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,337805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,335598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,334300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,332334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Rogaland 0,330414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,330303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,329527 Mandat tildelt
51 R Rogaland 0,323462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,322700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,322005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,320079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,319250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,318213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,317558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Troms 0,316899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Aust-Agder 0,316599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Buskerud 0,313877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,310658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Møre og Romsdal 0,295693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,294495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Østfold 0,293512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,292153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Østfold 0,290461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hordaland 0,288178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,288002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Buskerud 0,285380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,281594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Oppland 0,278129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Vest-Agder 0,278028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,273226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,272597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Telemark 0,272091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,270451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,268995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,268525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Vest-Agder 0,268327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Vestfold 0,266451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Vestfold 0,266014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Østfold 0,265738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,262481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,261131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Telemark 0,253203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,253083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,251904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Akershus 0,251356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Vestfold 0,248669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nord-Trøndelag 0,248086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,246851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Troms 0,246569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Vestfold 0,240767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,237650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Møre og Romsdal 0,236841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hordaland 0,231349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Buskerud 0,229735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Møre og Romsdal 0,228248 Mandat tildelt
101 R Telemark 0,227374 Mandat tildelt
102 Frp Finnmark 0,227163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Buskerud 0,223726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Hedmark 0,222265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Nordland 0,220194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Vest-Agder 0,218117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Ap Aust-Agder 0,201757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Rogaland 0,201353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Troms 0,198821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Ap Sogn og Fjordane 0,194731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Sør-Trøndelag 0,190318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Nord-Trøndelag 0,189293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Telemark 0,186803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Møre og Romsdal 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Finnmark 0,184704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 R Oppland 0,181290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 H Sogn og Fjordane 0,179247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Oppland 0,177788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 Frp Aust-Agder 0,163795 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 R Hedmark 0,163780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Sogn og Fjordane 0,158324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Vest-Agder 0,147095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Nord-Trøndelag 0,141141 Mandat tildelt
126 SV Aust-Agder 0,139913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Finnmark 0,133542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,117451 Mandat tildelt
130 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Mandat tildelt